Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2022/35
0,00 € Ing. Maroš Klinga Úrad pre reguláciu hazardných hier
11. Október 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2022/39
0,00 € Mgr. Jaroslav Kordanič Úrad pre reguláciu hazardných hier
11. Október 2022
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2022/34
0,00 € Ing. Maroš Klinga Úrad pre reguláciu hazardných hier
11. Október 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2022/37
0,00 € Mgr. Ján Grech Úrad pre reguláciu hazardných hier
11. Október 2022
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2022/36
0,00 € Mgr. Ján Grech Úrad pre reguláciu hazardných hier
11. Október 2022
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2022/38
0,00 € Mgr. Jaroslav Kordanič Úrad pre reguláciu hazardných hier
4. Október 2022
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2022/33
0,00 € Dušan Puček Úrad pre reguláciu hazardných hier
4. Október 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2022/32
0,00 € Dušan Puček Úrad pre reguláciu hazardných hier
21. September 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2022/30
0,00 € Mgr. Ladislav Labuda Úrad pre reguláciu hazardných hier
12. September 2022
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
2022/29
0,00 € Ing. Marek Lendacký Úrad pre reguláciu hazardných hier
23. August 2022
Odstúpenie od Rámcovej dohody č. Z20226394_Z
2022/26
0,00 € JStore, s. r. o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
15. August 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
2022/27
11 682,00 € CSM monitoring s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
15. August 2022
Odstúpenie od Rámcovej dohody č. Z20226878_Z
2022/25
0,00 € JURIGA, spol. s r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
2. August 2022
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2022/24
0,00 € Roman Šimkovič Úrad pre reguláciu hazardných hier
2. August 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2022/22
0,00 € Roman Šimkovič Úrad pre reguláciu hazardných hier
2. August 2022
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2022/23
0,00 € Roman Šimkovič Úrad pre reguláciu hazardných hier
25. Júl 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2022/21
0,00 € Ing. Božena Vargová Úrad pre reguláciu hazardných hier
13. Júl 2022
Rámcová dohoda
Z20226394_Z
61 900,00 € JStore, s. r. o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
13. Júl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme
2022/20
51 986,96 € Finančné riaditeľstvo SR Úrad pre reguláciu hazardných hier