Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1428/2023/OSS - DD a DSS Klenovec
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1428/2023/OSS
4 700,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva č.2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_142
2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_142
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Banskobystrický samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1426/2023/OSS - DD a DSS Tisovec
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1426/2023/OSS
5 400,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva č.2023_KGR_POP3SŠ_PKBB_063
2023_KGR_POP3SŠ_PKBB_063
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Banskobystrický samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie - DD a DSS Sušany
Zmluva č. 1417/2023/OSS
4 400,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva č.2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_120
2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_120
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Banskobystrický samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva č.2023_KGR_POP3SŠ_PKKE_324
2023_KGR_POP3SŠ_PKKE_324
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Banskobystrický samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1418/2023/OSS - DSS Hrabiny
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1418/2023/OSS
9 870,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1420/2023/OSS - DD a DSS Žiar nad Hronom
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1420/2023/OSS
7 200,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
1393/2023/ODDMPU
1,00 € STEFE Zvolen, s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1421/2023/OSS - DSS Liberats
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1421/2023/OSS
3 600,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1422/2023/OSS - DSS Detva
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1422/2023/OSS
3 420,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1423/2023/OSS - DD a DSS Luna Brezno
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1423/2023/OSS
10 900,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1427/2023/OSS - DD a DSS Kremnica
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1427/2023/OSS
3 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu časti nákladov vynaložených na organizáciu č. 1439/2023/KP
1439/2023/KP
2 000,00 € Múzeum Slovenského národného povstania Banskobystrický samosprávny kraj
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu časti nákladov vynaložených na organizáciu podujatia č. 1439/2023/KP - 59/2023/M SNP
59/2023/M SNP
2 000,00 € Múzeum SNP Banskobystrický samosprávny kraj
21. September 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii aktivít č. 1437/2023/KP
1437/2023/KP
30 000,00 € Mesto Banská Štiavnica Banskobystrický samosprávny kraj
20. September 2023
Zmluva o dielo č. 1269/2023/ORRCR
1269/2023
1 125,60 € Karpaty Slovakia s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
20. September 2023
Zmluva o dielo č. 1265/2023/ORRCR
1265/2023
6 022,50 € Karpaty Slovakia s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
20. September 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k vybratým úsekom pozemných komunikácií č. 1370/2023/ODDATP
1370/2023/ODDATP
1,00 € Obec Olováry Banskobystrický samosprávny kraj