Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. E2002 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 15.12.2021
494/2022
0,00 € Mesto Vráble Environmentálny fond
4. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2339 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
1
0,00 € Obec Podlužany Environmentálny fond
17. Február 2022
Kúpna zmluva
Z20221140_Z
357,00 € Jan Petrovics Environmentálny fond
14. Február 2022
Kúpna zmluva
Z2022981_Z
609,00 € Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier Environmentálny fond
13. Január 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
20211221
Doplnená
1,00 € Prešovský samosprávny kraj Environmentálny fond
30. December 2021
Zmluva č. E3959 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
ŠOP SR-Z/P-22/2021
Doplnená
200 000,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
30. December 2021
Zmluva č. E3958 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
ŠOP SR-Z/P-21/2021
Doplnená
199 880,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
30. December 2021
Zmluva č.E3960 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
ŠOP SR-Z/P-23/2021
Doplnená
196 602,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
30. December 2021
Zmluva č. E3961 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
ŠOP SR-Z/P-24/2021
Doplnená
200 000,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
27. December 2021
Zmluva č.E2762 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
ŠOP SR-Z/P-20/2021
Doplnená
48 811,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
22. December 2021
Zmluva o dielo - vytvorenie webstránky uzatvorená podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
20211222
7 850,00 € Erik Valápka – Feel Free Environmentálny fond
16. November 2021
Zmluva o spolupráci č. UNMS/04310/2021-111-015113/2021
188/2021
0,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Environmentálny fond
5. November 2021
ZMLUVA uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
N/A
19 800,00 € ČSOB Advisory, s.r.o. Environmentálny fond
5. November 2021
Zmluva o zachovávaní mlčanlivostia výmenedôverných informácií uzatvorená podľa § 269 ods. 2, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodnýzákonník, v znení neskorších predpisov
N/A
0,00 € ČSOB Advisory, s.r.o. Environmentálny fond
29. September 2021
Kúpna zmluva
Z202119246_Z
585,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
21. September 2021
Kúpna zmluva
Z202118800_Z
340,00 € Trend Hygiena, s.r.o. Environmentálny fond
20. September 2021
Zmluva na dodávku tovaru a služieb k produktu Microsoft 365 Business Standard
bez čísla z 20.9.2021
15 958,80 € exe, a.s. Environmentálny fond
20. August 2021
Rámcová dohoda
Z202114423_Z
3 339,99 € AQUA PRO EUROPE, a.s. Environmentálny fond
15. Júl 2021
Rámcová dohoda
Z202114419_Z
80 943,30 € Up Déjeuner, s. r. o. Environmentálny fond
9. Jún 2021
Zmluva č.OP1-02/2021 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu ochrany prírody na rok 2021
ŠOP SR-Z/P-6/2021
150 000,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond