Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Marec 2023
Nájomná zmluva
151/2023
20,00 € Bednárik Erik Mesto Šala
2. Marec 2023
Dohoda § 54, Pomáhame odídencom - opatrenie č. 4
149/2023
450,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Šala
2. Marec 2023
Nájomná zmluva
141/2023
20,00 € Loži Róbert Mesto Šala
2. Marec 2023
Zmlujva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
86/2023
1 300,00 € Pindják Peter Mesto Šala
2. Marec 2023
Nájomná zmluva
32/2023
119,92 € Ferencei Dávid Mesto Šala
2. Marec 2023
Rámcová dohoda
145/2023
10 315,66 € Creator Slovakia, s.r.o. Mesto Šala
2. Marec 2023
Nájomná zmluva
27/2023
360,40 € Bajcsyová Zuzana Mesto Šala
2. Marec 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
150/2023
335,00 € OZ Divadlo Maska Mesto Šala
2. Marec 2023
Rámcová dohoda
145/2023
10 315,66 € Creator Slovakia, s.r.o. Mesto Šala
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
9/2023
Doplnená
7 200,00 € Úrad vlády SR Mesto Šaľa
24. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku regióny č. 131202207
87/2023
3 000,00 € Ekofond SPP, n. o. Mesto Šala
24. Február 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
148/2023
0,00 € Klub bojového umenia taekwon-do I.T. F. Šaľa Mesto Šala
24. Február 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
148/2023
0,00 € Klub bojového umenia taekwon-do I.T. F. Šaľa Mesto Šala
23. Február 2023
Nájomná zmluva
37/2023
281,43 € Antálková Eva, Ing. Mesto Šala
23. Február 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
140/2023
20,00 € Marčeková Katarína Mesto Šala
23. Február 2023
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach dlhu
120/2023
1 421,58 € Szetei František Mesto Šala
21. Február 2023
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia
142/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
18. Február 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
136/2023
59,74 € Petrášová Mária Mesto Šala
18. Február 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
138/2023
29,87 € Ščípová Jana Mesto Šala
18. Február 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
124/2023
50,00 € Petrášová Mária Mesto Šala