Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. December 2022
Zmluva o dielo
950/2022
457 191,39 € MAXNETWORK, s. r.. o. Mesto Šala
2. December 2022
Nájomná zmluva
806/2022
226,22 € Bartschová Štefánia Mesto Šala
2. December 2022
Nájomná zmluva
838/2022
211,97 € Matušincová Karolína Mesto Šala
2. December 2022
Nájomná zmluva
925/2022
20,00 € Török Peter Mesto Šala
2. December 2022
Nájomná zmluva
905/2022
296,82 € Bujko Ladislav Mesto Šala
1. December 2022
Kúpna zmluva
696/2022
506,00 € Kemenský Tomáš Mesto Šala
30. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
936/2022
2 831,83 € Súkromná materská škola Mesto Šala
30. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
936/2022
2 831,83 € Súkromná materská škola Mesto Šala
30. November 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-NR-VO-198-034/2022
KRHZ-NR-VO-198-034/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Šaľa
30. November 2022
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody
935/2022
0,00 € Creator Slovakia, s.r.o. Mesto Šala
30. November 2022
Dohoda o splátkach dlhu
928/2022
265,78 € Martišková Laura Mesto Šala
29. November 2022
Nájomná zmluva
903/2022
245,31 € Mészáros Imrich Mesto Šala
29. November 2022
Nájomná zmluva
761/2022
169,32 € Porubský Jozef Mesto Šala
29. November 2022
Nájomná zmluva
740/2022
282,74 € Káras Marián Mesto Šala
29. November 2022
Nájomná zmluva
734/2022
169,32 € Suchá Valéria Mesto Šala
29. November 2022
Nájomná zmluva
715/2022
239,00 € Valter Gujber Mesto Šala
29. November 2022
Nájomná zmluva
678/2022
149,00 € Bujko Jozef Mesto Šala
29. November 2022
Nájomná zmluva
902/2022
201,76 € Nagyová Edita Mesto Šala
29. November 2022
Nájomná zmluva
778/2022
170,62 € Fogelová Mária Mesto Šala
29. November 2022
Nájomná zmluva
737/2022
184,32 € Hanusz Peter Mesto Šala