Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
280/2023
0,00 € Národné osvetové centrum Mesto Šala
25. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
254/2023
480,00 € Dzadíková Lenka, Mgr.art., ArtD. Mesto Šala
25. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
275/2023
300,00 € Aľakša Ivan, Mgr. Mesto Šala
25. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
252/2023
480,00 € Weisel Lelková Alena, Mgr. art. Mesto Šala
25. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
253/2023
480,00 € Horváth Karol, Mgr. Mesto Šala
25. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
230/2023
270,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
25. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
280/2023
0,00 € Národné osvetové centrum Mesto Šala
25. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
257/2023
200,00 € Sudorová Petra Mesto Šala
24. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení predvádzania ľudovoumeleckých remesiel
300/2023
160,00 € Kanaloš Marek Mesto Šala
24. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
289/2023
150,00 € Györög Ladislav Mesto Šala
24. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
243/2023
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Šala
20. Máj 2023
Zmluva o spolupráci pri televíznom vysielaní č. 200/2023
200/2023
1 500,00 € RTV KREA s.r.o. Mesto Šala
17. Máj 2023
Zmluva o výkone činnosti odborného lesného hospodárstva
242/2023
360,00 € Maczala Tomáš, Ing. Mesto Šala
17. Máj 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o výkone činnosti lesného hospodárstva
241/2023
0,00 € OFM, s. r. o. Mesto Šala
16. Máj 2023
Krátkodobé cestovné poistenie
286/2023
2,18 € Generali Poisťovňa Mesto Šala
16. Máj 2023
Krátkodobé cestovné poistenie
287/2023
36,20 € Generali Poisťovňa Mesto Šala
16. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení predvádzania ľudovoumeleckých remesiel
284/2023
160,00 € Kalapová Ingrid Mesto Šala
12. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení predvádzania ľudovoumeleckých remesiel
260/2023
160,00 € Nagyová Marta Mesto Šala
12. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení predvádzania ľudovoumeleckých remesiel
249/2023
160,00 € Gulyás Ladislav Mesto Šala
12. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení predvádzania ľudovoumeleckých remesiel
246/2023
160,00 € Halgoš Štefan Mesto Šala