Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Darovacia zmluva
195/2023
5 040,00 € DAJKY s. r. o. Mesto Šala
24. Marec 2023
Zmluva o partnerstve
194/2023
0,00 € ORGANIZÁCIA SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI Mesto Šala
24. Marec 2023
Zmluva o partnerstve
194/2023
0,00 € ORGANIZÁCIA SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI Mesto Šala
24. Marec 2023
Rámcová dohoda
184/2023
11 997,29 € Tibor Varga TSV Papier Mesto Šala
24. Marec 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
191/2023
0,00 € Sedlák Karol Mesto Šala
23. Marec 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
187/2023
20,00 € Beneš Tibor Mesto Šala
23. Marec 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
185/2023
29,87 € Sudová Mária, Ing. Mesto Šala
23. Marec 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
186/2023
40,00 € Cziráková Miriam Mesto Šala
22. Marec 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
192/2023
25,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
21. Marec 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
180/2023
16,59 € Novosád Miloslav Mesto Šala
21. Marec 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
176/2023
20,00 € Lelovics Tomáš Mesto Šala
21. Marec 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
179/2023
29,87 € Novosád Miloslav Mesto Šala
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
57/2023
10 000,00 € Fond na podporu umenia Mesto Šala
21. Marec 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
177/2023
16,59 € Gabulová Jana Mesto Šala
21. Marec 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
178/2023
20,00 € Vinczeová Lucia Mesto Šala
18. Marec 2023
Zmluva o dodávke plynu
182/2023
25,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mesto Šala
18. Marec 2023
Zmluva o dodávke plynu
182/2023
25,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mesto Šala
17. Marec 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
175/2023
27,00 € Bahorecová Karin Mesto Šala
17. Marec 2023
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy na pozemku
181/2023
44,53 € Benko Marián Mesto Šala
17. Marec 2023
Nájomná zmluva
156/2023
20,00 € Čepan Tomáš Mesto Šala