Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2022
Z M L U V A č. E4005 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4005 08U02
Doplnená
53 332,00 € Environmentálny fond Mesto Šaľa
29. November 2022
Nájomná zmluva
719/2022
263,58 € Polónyiová Andrea Mesto Šala
29. November 2022
Nájomná zmluva
676/2022
292,97 € Filo Ján Mesto Šala
29. November 2022
Nájomná zmluva
839/2022
413,84 € Šandorová Lucia Mesto Šala
29. November 2022
Dohoda o splátkach dlhu
919/2022
702,51 € Grunzová Katarína Mesto Šala
26. November 2022
Zmluva o dielo a Zmluva o poskytnutí služby
930/2022
18 000,00 € Osobnyudaj.sk, s. r. o. Mesto Šala
26. November 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
933/2022
480,00 € Občianske združenie Central Park Mesto Šala
25. November 2022
Nájomná zmluva
897/2022
9,95 € Bučková Martina Mesto Šala
25. November 2022
Nájomná zmluva
704/2022
192,66 € Földvári František Mesto Šala
25. November 2022
Nájomná zmluva
922/2022
20,00 € Baloghová Alexandra Mesto Šala
25. November 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
932/2022
0,00 € Mihop s. r. o. Mesto Šala
25. November 2022
Dohoda č. 22/17/012/14 podľa § 12 o pomoci v hmotnej núdzi, medzi organizátorom a úradom
929/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Šala
25. November 2022
Nájomná zmluva
762/2022
348,88 € Čebukina Svetlana Mesto Šala
25. November 2022
Nájomná zmluva
739/2022
235,47 € Árgyusiová Laura Mesto Šala
25. November 2022
Nájomná zmluva
699/2022
247,08 € Valkárová Iveta Mesto Šala
25. November 2022
Nájomná zmluva
693/2022
132,21 € Földvári Adrián Mesto Šala
25. November 2022
Nájomná zmluva
674/2022
151,76 € Hatvany Peter Mesto Šala
25. November 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
932/2022
0,00 € Mihop s. r. o. Mesto Šala
25. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
934/2022
0,00 € GreenDream, s. r. o. Mesto Šala
25. November 2022
Nájomná zmluva
773/2022
179,72 € Kubla Milan Mesto Šala