Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2023
Krátkodobé cestovné poistenie
286/2023
2,18 € Generali Poisťovňa Mesto Šala
16. Máj 2023
Krátkodobé cestovné poistenie
287/2023
36,20 € Generali Poisťovňa Mesto Šala
16. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení predvádzania ľudovoumeleckých remesiel
284/2023
160,00 € Kalapová Ingrid Mesto Šala
12. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení predvádzania ľudovoumeleckých remesiel
260/2023
160,00 € Nagyová Marta Mesto Šala
12. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení predvádzania ľudovoumeleckých remesiel
249/2023
160,00 € Gulyás Ladislav Mesto Šala
12. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení predvádzania ľudovoumeleckých remesiel
246/2023
160,00 € Halgoš Štefan Mesto Šala
12. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení predvádzania ľudovoumeleckých remesiel
259/2023
160,00 € Sudorová Petra Mesto Šala
12. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení predvádzania ľudovoumeleckých remesiel
248/2023
80,00 € Holická Eva Mesto Šala
12. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení predvádzania ľudovoumeleckých remesiel
247/2023
160,00 € Horváth Peter Mesto Šala
12. Máj 2023
Zmluva o dodaní tovarov s montážou
269/2023
81 469,97 € MegaLan Consulting, s. r. o. Mesto Šala
12. Máj 2023
Dohoda č. 23/17/054/354 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov
268/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Mesto Šaľa
12. Máj 2023
Úrazové poistenie - poistná zmluva
267/2023
10,00 € Komunálna poisť. Mesto Šala
11. Máj 2023
Kúpna zmluva
210/2023
5,00 € Duslo, a.s. Mesto Šala
11. Máj 2023
Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi
245/2023
0,00 € EISEN s.r.o. Mesto Šala
5. Máj 2023
Zmluva o dodávke plynu
229/2023
93 098,27 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mesto Šala
25. Apríl 2023
Zmluva o odbornej garancii a poradenstve
164/2023
500,00 € Janoušek Roman, Ing. Mesto Šala
21. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
162/2023
3 805,00 € V.I.P. security, s. r. o. Mesto Šala
21. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
162/2023
3 805,00 € V.I.P. security, s. r. o. Mesto Šala
20. Apríl 2023
RÁMCOVÁ DOHODA
228/2023
69 470,00 € Zoltán Bukovský Mesto Šala
15. Apríl 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o službách vo verejnom záujme
220/2023
196 344,00 € ARRIVA Nové Zámky, a.s. Mesto Šala