Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
84/2023
78 964,08 € Capital Pro s.r.o. Mesto Šaľa
25. Január 2023
Nájomná zmluva
39/2023
171,82 € Vincze Simeon Mesto Šala
25. Január 2023
Nájomná zmluva
29/2023
114,88 € Horváth Vincent Mesto Šala
25. Január 2023
Nájomná zmluva
7/2023
171,94 € Jakubčíková Jarmila Mesto Šala
25. Január 2023
Nájomná zmluva
52/2023
13,44 € Alföldi Dalibor Mesto Šala
25. Január 2023
Nájomná zmluva
26/2023
105,13 € Holáseková Terézia Mesto Šala
25. Január 2023
Nájomná zmluva
35/2023
130,00 € Strusková Štefánia Mesto Šala
24. Január 2023
Nájomná zmluva
48/2023
232,35 € Juhosová Terézia Mesto Šala
24. Január 2023
Nájomná zmluva
47/2023
29,87 € Jurigová Jana Mesto Šala
24. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
51/2023
88 075,26 € Súkromná materská škola Mesto Šala
19. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku
42/2023
118,00 € Kemenský Tomáš Mesto Šala
18. Január 2023
Nájomná zmluva
24/2023
50,00 € Valeková Zuzana, Mgr. Mesto Šala
18. Január 2023
Nájomná zmluva
6/2023
20,00 € Takácsová Alžbeta Mesto Šala
14. Január 2023
Nájomná zmluva
18/2023
253,77 € Vedrödyová Magdaléna Mesto Šala
14. Január 2023
Nájomná zmluva
16/2023
215,32 € Mako Michal Mesto Šala
14. Január 2023
Nájomná zmluva
21/2023
180,52 € Polák Ľubomír Mesto Šala
14. Január 2023
Nájomná zmluva
19/2023
206,62 € Varga Róbert Mesto Šala
14. Január 2023
Nájomná zmluva
34/2023
126,90 € Tóthová Šarlota Mesto Šala
14. Január 2023
Nájomná zmluva
45/2023
29,87 € Sárközi Rudolf Mesto Šala
14. Január 2023
Nájomná zmluva
17/2023
215,51 € Czabanyová Henrieta Mesto Šala