Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Júl 2023
Darovacia zmluva
20/D/23
1 200,00 € RS pro s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
27. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní zdravotnej služby
59/O/23
0,00 € MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
26. Júl 2023
Darovacia zmluva
19/D/23
989,07 € INPROP, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
20. Júl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
58/O/2023
6 870,00 € Aproving, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
20. Júl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
57/O/23
5 610,00 € Aproving, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
18. Júl 2023
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o výkone činnosti
APS/3
0,00 € J & MS Medical, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
18. Júl 2023
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o výkone činnosti
APS/13
0,00 € Ambulancia praktického lekára AMJ s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
18. Júl 2023
Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve o výkone činnosti
APS/4
0,00 € STEFFI, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
18. Júl 2023
Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve o výkone činnosti
APS/5
0,00 € H&K - B.SANTÉE s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
18. Júl 2023
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o výkone činnosti
APS/6
0,00 € MEDICAL M+J, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
18. Júl 2023
Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve o výkone činnosti
APS/17
0,00 € MUDr. Jaroslava Kuchtová Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
18. Júl 2023
Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve o výkone činnosti
APS/14
0,00 € E.B. Medical s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
18. Júl 2023
Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve o výkone činnosti
APS/10
0,00 € SPOLEX s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
18. Júl 2023
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o výkone činnosti
APS/12
0,00 € Primstar s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
18. Júl 2023
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o výkone činnosti
APS/9
0,00 € MUDr. Jarmila Jurčíková s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
18. Júl 2023
Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve o výkone činnosti
APS/8
0,00 € MUDr. Janka Kardošová Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
18. Júl 2023
Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve o výkone činnosti
APS/7
0,00 € MUDr. Mária Kohútová Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
18. Júl 2023
Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve o výkone činnosti
APS/15
0,00 € JF Med, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici