Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2022
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
19/22
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
25. Január 2022
Kúpna zmluva
Z2022220_Z
2 384,40 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
24. Január 2022
Kúpna zmluva
Z2022243_Z
4 800,00 € 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
24. Január 2022
Kúpna zmluva
Z2022230_Z
Zrušená
6 960,00 € STATUS S, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
18. Január 2022
Kúpna zmluva
Z2022144_Z
3 600,00 € Lohmann & Rauscher, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
18. Január 2022
Kúpna zmluva
Z2022214_Z
1 206,00 € BANCHEM, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
13. December 2021
Kúpna zmluva
Z202124366_Z
1 540,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
13. December 2021
Kúpna zmluva
Z202124379_Z
418,80 € PELUSA, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
13. December 2021
Kúpna zmluva
Z202124375_Z
2 360,40 € PELUSA, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
13. December 2021
Kúpna zmluva
Z202124349_Z
236,28 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
13. December 2021
Kúpna zmluva
Z202124382_Z
4 786,80 € KORAKO plus, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
2. December 2021
Kúpna zmluva
Z202123947_Z
2 266,80 € BELT SLOVAKIA s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
25. November 2021
Kúpna zmluva
Z202123119_Z
2 760,00 € PELUSA, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
18. November 2021
Kúpna zmluva
Z202122327_Z
3 526,80 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
9. November 2021
Kúpna zmluva
Z202121882_Z
2 040,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
5. November 2021
Kúpna zmluva
Z202121622_Z
5 278,80 € KORAKO plus, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
5. November 2021
Kúpna zmluva
Z202121631_Z
466,92 € KORAKO plus, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
4. November 2021
Kúpna zmluva
Z202121441_Z
11 998,80 € Eurolab Lambda a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
2. November 2021
Kúpna zmluva
Z202121192_Z
232,10 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
2. November 2021
Kúpna zmluva
Z202121194_Z
1 480,60 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica