Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Zmluva o spolupráci
71/O/23
960,00 € Reha - CARE, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
21. September 2023
Zmluva o reklame
72/O/23
192,00 € Bc. Lívia Chlebanová Némová Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
20. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o výkone činnosti
APS/22
0,00 € MUDr. Anna Durandziová Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
20. September 2023
Zmluva o kontrolnej a servisnej činnosti.
67/O/23
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
20. September 2023
Dohoda o Voice VPN č.00610411
68/O/23
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
20. September 2023
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o výkone činnosti
APS/23
0,00 € TALIMED s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
20. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - služba Business Internet
70/O/23
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
20. September 2023
Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve o výkone činnosti
APS/24
0,00 € DETSKÁ AMBULANCIA A POHOTOVOSŤ, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
20. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
69/O/23
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
20. September 2023
Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve o výkone činnosti
APS/25
0,00 € MELISA baby, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
19. September 2023
Rámcová servisná zmluva - servis gastrozariadení
66/O/23
0,00 € OMES, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
19. September 2023
Rámcová servisná zmluva - servis práčovníckej techniky
65/O/23
0,00 € OMES, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
14. September 2023
Kúpna zmluva
Z20239774_Z
2 640,00 € K&M MEDIA s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
13. September 2023
Dodatok č.3 k Rámcovej zmluve o výkone činnosti
APS/20
0,00 € MV MED s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
12. September 2023
Kúpna zmluva
Z20239614_Z
2 410,80 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
11. September 2023
Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve o výkone činnosti
APS/19
0,00 € MUDr. Ľudmila Čičková Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
7. September 2023
Kúpna zmluva
Z20239445_Z
1 093,40 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
6. September 2023
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o výkone činnosti
APS/18
0,00 € TMT BABY s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
5. September 2023
Rámcová zmluva o kúpe hotových jedál.
2/J/23
0,00 € Ing. Milan Podmaník Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici