Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2021
Kúpna zmluva
Z202121195_Z
456,50 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
27. Október 2021
Kúpna zmluva
Z202121270_Z
379,20 € IMAO electric, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
25. Október 2021
Kúpna zmluva
Z202120483_Z
10 200,00 € MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
11. Október 2021
Rámcová dohoda
Z202119722_Z
40 080,00 € ATRIO PLUS, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
5. Október 2021
Kúpna zmluva
Z202119231_Z
1 668,00 € PELUSA, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
5. Október 2021
Kúpna zmluva
Z202119222_Z
5 038,80 € KORAKO plus, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
29. September 2021
Kúpna zmluva
Z202119078_Z
660,00 € EUREX MEDICA, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
29. September 2021
Kúpna zmluva
Z202119055_Z
6 720,00 € LIsyst s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
23. September 2021
Kúpna zmluva
Z202118745_Z
9 480,00 € SZP SK, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
16. September 2021
Kúpna zmluva
Z202118342_Z
6 108,00 € MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
16. September 2021
Kúpna zmluva
Z202118347_Z
3 201,60 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
16. September 2021
Kúpna zmluva
Z202118346_Z
1 354,10 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
16. September 2021
Kúpna zmluva
Z202118344_Z
548,90 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
13. September 2021
Kúpna zmluva
Z202118261_Z
1 313,76 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
13. September 2021
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
181/21
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
8. September 2021
Kúpna zmluva
Z202118259_Z
191,72 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
2. September 2021
Kúpna zmluva
Z202117877_Z
32 316,00 € InterMedical Plus, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
2. September 2021
Kúpna zmluva
Z202117876_Z
Zrušená
7 850,00 € SZP SK, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
2. September 2021
Kúpna zmluva
Z202117873_Z
11 868,00 € CMI spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
2. September 2021
Rámcová dohoda
Z202117483_Z
87 588,00 € TOWDY s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica