Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2022
Zmluva o dielo - Hygienické centrum Pečovská Nová Ves
376/2022
144 781,74 € JK TIM s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
22. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/BUG9
1
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
15. Jún 2022
Záložná zmluva č. 700/84/2022
700/84/2022/ZZ
167 037,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Pečovská Nová Ves
15. Jún 2022
Zmluva o úvere
700/83/2022
1 114 750,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Pečovská Nová Ves
15. Jún 2022
Záložná zmluva č. 700/83/2022
700/83/2022/ZZ
1 449 175,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Pečovská Nová Ves
15. Jún 2022
Zmluva o úvere
700/84/2022
128 490,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Pečovská Nová Ves
9. Jún 2022
Zmluva č. 0008-PRB/2022 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0008-PRB/2022
58 920,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
9. Jún 2022
Zmluva č. 0007-PRB/2022 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
0007-PRB/2022
600 250,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
7. Jún 2022
Zmluva o grantovom účte
358/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
24. Máj 2022
Zmluva o dielo - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves
338/2022
Doplnená
371 652,78 € Metrostav DS a.s. Obec Pečovská Nová Ves
9. Máj 2022
Zmluva č. 322 0812 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
306/2022
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Pečovská Nová Ves
3. Máj 2022
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
262/2022
4 200,00 € Tonada, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
3. Máj 2022
Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 8005710422
281/2022
216,36 € SPP - distribúcia, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
28. Apríl 2022
Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 12/2022/RCV
264/2022-2
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
28. Apríl 2022
Zmluva o manažmente projektu - Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves
292/2022
0,00 € MP Profit PB, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
25. Apríl 2022
Kúpna zmluva
285/2022
35 000,00 € Peter Batromij Obec Pečovská Nová Ves
22. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.12.2021 - Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska v Pečovskej Novej Vsi
278/2022
845 846,72 € GMT development, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
21. Apríl 2022
Zmluva o grantovom účte
276/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
21. Apríl 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. ZoP/2021/123 - Pečovská Nová Ves, ul. Na Pečovec
275/2022
1 494,53 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
19. Apríl 2022
Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
270/2022
5 000,00 € OZ Divadlo Maska Obec Pečovská Nová Ves