Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2015
Prikazna zmluva
922015-ZH
300,00 € Dr. Elise Dumont Slovenská akadémia vied
27. Máj 2015
Prikazna zmluva
822015-ZH
300,00 € RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. Slovenská akadémia vied
27. Máj 2015
Prikazna zmluva
782015-ZH
300,00 € Dr. Manuela Temmer Slovenská akadémia vied
27. Máj 2015
Prikazna zmluva
762015-ZH
300,00 € Prof. Marta Rencz Istvanne Kerescsen Slovenská akadémia vied
27. Máj 2015
Prikazna zmluva
862015-ZH
300,00 € Prof. Dr. Gabor Harsanyi Slovenská akadémia vied
27. Máj 2015
Mandatory contract
852015-ZH
300,00 € Dr. Gabriel Sandu Slovenská akadémia vied
27. Máj 2015
Prikazna zmluva
902015-ZH
300,00 € Prof. Dr. Roger Huybrechts Slovenská akadémia vied
26. Máj 2015
Príkazná zmluva
652015-ZH
300,00 € Katerina Capkova, PhD Slovenská akadémia vied
26. Máj 2015
Mandatory contract
692015-ZH
300,00 € Assoz. Prof. Dr. Mag Barbara Kraus Slovenská akadémia vied
26. Máj 2015
Mandatory contract
702015-ZH
300,00 € Dr. Ita Junkar Slovenská akadémia vied
26. Máj 2015
Mandatory contract
712015-Zh
300,00 € Professor Martin Myant Slovenská akadémia vied
26. Máj 2015
Príkazná zmluva
662015-ZH
300,00 € Doc. Pavel Javorský, Dr. Slovenská akadémia vied
26. Máj 2015
Mandatory contract
682015-ZH
300,00 € Dr. Borivoje Dakic Slovenská akadémia vied
26. Máj 2015
Mandatory contract
732015-ZH
300,00 € Dr. Daniel Claves Slovenská akadémia vied
26. Máj 2015
Príkazná zmluva
72015-ZH
300,00 € prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc. Slovenská akadémia vied
26. Máj 2015
Mandatory contract
672015-ZH
300,00 € Dr. Antal Gasparics Slovenská akadémia vied
11. Máj 2015
Príkazná zmluva
462015-ZH
300,00 € doc. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. Slovenská akadémia vied
11. Máj 2015
Mandatory contract - príkazná zmluva
602015-ZH
300,00 € Prof. dr hab. Zbigniew Gren Slovenská akadémia vied
11. Máj 2015
Príkazná zmluva
592015-ZH
300,00 € Hynek Beneš, PhD. Slovenská akadémia vied
11. Máj 2015
Príkazná zmluva
612015-ZH
300,00 € Prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. Slovenská akadémia vied