Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.0106/01/01-a
27/2015
126 620,00 € Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej Akadémie Vied Slovenská Akadémia Vied
11. September 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
20150911_SWAN
0,00 € SWAN , a.s. Slovenská akadémia vied
8. September 2015
Noc výskumníka 2015
20150908
17 500,00 € gooseberry, s.r.o. Slovenská akadémia vied
2. September 2015
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
03_9100067299
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
2. September 2015
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
03_9100067306
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
2. September 2015
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
03_9100067314
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
2. September 2015
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
03_9103341780
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
2. September 2015
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
03_9103947720
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
2. September 2015
Dodatok č. 9/2015 k zmluve o dodávke plynu
09_5100000068
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
2. September 2015
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
03_9100067295
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
2. September 2015
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
03_9105348694
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
2. September 2015
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
03_9100067322
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
26. August 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1250/02/01-a
1172015-ZH
Doplnená
190 242,00 € Fyzikálny ústav SAV Slovenská akadémia vied
26. August 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 0106/01/01-a
1162015-Zh
126 620,00 € Ústav stavebníctva a architektúry SAV Slovenská akadémia vied
26. August 2015
Kúpna zmluva
20150826_a
1 992,00 € Mgr. art. Darina Lacková Slovenská akadémia vied
26. August 2015
Zmluva o dielo
20150826_b
800,00 € Veronika Lacková Slovenská akadémia vied
24. August 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 0064/01/02-a
1152015-ZH
Doplnená
208 307,00 € Ústav experimentálnej onkologie SAV Slovenská akadémia vied
21. August 2015
Agrokomplex 2015
62015163
2 762,80 € Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Slovenská akadémia vied
11. August 2015
ZMLUVA O DIELO 1
20150810_lekarske
345 360,00 € TECHNISERV, s.r .o. Slovenská akadémia vied
11. August 2015
ZMLUVA O DIELO 2
20150810_materialy
132 240,00 € TECHNISERV, s.r .o. Slovenská akadémia vied