Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2015
Príkazná zmluva
23/2015/EK
100,00 € Prof. Antonio Boccuto Slovenská akadémia vied
2. Október 2015
Príkazná zmluva
27/2015/EK
100,00 € Dr.Marko Dizdar Slovenská akadémia vied
2. Október 2015
Príkazná zmluva
22/2015/EK
100,00 € dr.Jose Maria CARAZO Slovenská akadémia vied
2. Október 2015
Príkazná zmluva
24/2015/EK
100,00 € Dr.Juan Cortina Slovenská akadémia vied
2. Október 2015
Zmluva o dielo
20151001-egp
159 960,00 € Energoprojekt Slovakia, a.s. Slovenská akadémia vied
2. Október 2015
Príkazná zmluva
25/2015/EK
100,00 € Prof.RNDr. Jan Žďárek,DrSc. Slovenská akadémia vied
28. September 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1176/02/03-a
1262015 - ZH
Doplnená
161 056,00 € Sociologický ústav SAV Slovenská akadémia vied
23. September 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.0061/01/01-a
40_15
184 950,00 € Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
23. September 2015
Prikazna zmluva
1252015-ZH
150,00 € prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. Slovenská akadémia vied
23. September 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.0068/01/01-a
41_15
171 473,00 € Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
22. September 2015
Príkazná zmluva
1192015-ZH
100,00 € Dr. Jiří Horský Slovenská akadémia vied
22. September 2015
Príkazná zmluva
1222015-ZH
100,00 € PhDr. Miroslav Hroch Slovenská akadémia vied
22. September 2015
Prikazna zmluva
1232015-ZH
100,00 € Dr. Vanessa Valdiglesias Slovenská akadémia vied
22. September 2015
Prikazna zmluva
1212015-ZH
100,00 € Prof. Claudia Giachino Slovenská akadémia vied
22. September 2015
Príkazná zmluva
1182015-ZH
100,00 € Prof. Dr. Gerd Heusch Slovenská akadémia vied
22. September 2015
Príkazná zmluva
1202015-ZH
100,00 € Fernandez Manuel Slovenská akadémia vied
22. September 2015
Prikazna zmluva
1242015-ZH
100,00 € Dr. Inaki Etxebeste Larranaga Slovenská akadémia vied
17. September 2015
Rámcová dohoda
20150917_b_Techo
1 995 833,33 € Techo, s.r.o. Slovenská akadémia vied
17. September 2015
Rámcová dohoda
20150917_a_Block
1 106 874,80 € BLOCK a.s. Slovenská akadémia vied
16. September 2015
Mandátna zmluva na výkon činností spojených s poradenskou činnosťou verejného obstarávania
20150916_mandatna
5 000,00 € RV ACQUISITION s.r.o. Slovenská akadémia vied