Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. August 2015
Zmluva o združení
201535
0,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
31. Júl 2015
Zmluva o združení
20150730_Zmluva o zdruzeni
0,00 € CAV Slovenská akadémia vied
29. Júl 2015
ZMLUVA č. 386/2015 O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
386/2015
6,64 € A LIANG, s.r.o. Slovenská akadémia vied
27. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 0084/01/02-a
1142015-ZH
Doplnená
201 224,00 € Ústav experimentálnej onkológie SAV Slovenská akadémia vied
23. Júl 2015
Prikazna zmluva
1132015-ZH
300,00 € Assoz. Prof. Jadwiga Laska Slovenská akadémia vied
22. Júl 2015
ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY
20150720_3
0,00 € IMUNA PHARM, a.s. Slovenská akadémia vied
22. Júl 2015
ZMLUVA O SPRÁVE
20150720_1
0,00 € IMUNA PHARM, a. s. Slovenská akadémia vied
21. Júl 2015
ZMLUVA O DODÁVKE VODY Z VEREJNÉHO.VODOVODU A ODVÁDZANi ODPADOVÝCH VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU
TVK_1862_2015
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Slovenská akadémia vied
16. Júl 2015
STABILIZAČNÁ DOHODA
20150708_Stabilizacna dohoda
0,00 € MFSR / MSVVaS SR Slovenská akadémia vied
16. Júl 2015
Dodatok č. 8 k zmluvám združenej dodávke elektriny
20150629_ZSE
0,00 € ZSE Energia, a. s. Slovenská akadémia vied
13. Júl 2015
Prikazna zmluva
1112015-ZH
300,00 € Prof. Dr. Ulrich Foelsche Slovenská akadémia vied
13. Júl 2015
Príkazná zmluva
1102015-ZH
300,00 € Mgr. Michal Frankl, PhD. Slovenská akadémia vied
13. Júl 2015
Príkazná zmluva
1122015-ZH
300,00 € Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. Slovenská akadémia vied
9. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 0003/01/02-a
12/15
206 823,00 € Virologický ústav SAV Slovenská akadémia vied
9. Júl 2015
Kúpna zmluva
20150709_Shimadzu
3 200 284,80 € SHIMADZU SLOVAKIA, organizačná zložka Slovenská akadémia vied
9. Júl 2015
Kúpna zmluva
20150709_MIKRO
597 600,00 € MIKRO, spol. s r. o. Slovenská akadémia vied
9. Júl 2015
Kúpna zmluva
20150709_Kvant
946 920,00 € Kvant spol. s. r. o. Slovenská akadémia vied
3. Júl 2015
ZMLUVA č. 384/2015 O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ v areáli SAV na Dúbravskej ceste č.9 v Bratislave
384/2015
0,00 € ADDSEN, s.r.o. Slovenská akadémia vied
2. Júl 2015
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
20150702_Bednarik
18 645,00 € Ing. Marián Bednárik - imbis Slovenská akadémia vied
1. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 0035/01/02-a
11-15
201 745,00 € Virologický ústav SAV Slovenská akadémia vied