Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov 0003/01/02-a
18/2015/EK
Doplnená
206 823,00 € Virologický ústav SAV Slovenská akadémia vied
30. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov 0086/01/03-a
17/2015/EK
Doplnená
161 318,00 € Filozofický ústav SAV Slovenská akadémia vied
30. Jún 2015
Prístrojové vybavenie pre výskumné centrum
20150630
5 097 393,60 € Kvant spol. s.r.o. Slovenská akadémia vied
29. Jún 2015
Poistná zmluva
4419003157
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Slovenská akadémia vied
29. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 0005/01/02-a
A/394/2015
191 199,00 € Chemický ústav Slovenská akadémia vied Slovenská akadémia vied
25. Jún 2015
Príkazná zmluva
1092015-ZH
300,00 € Prof. Dr. Jaroslav Fabian Slovenská akadémia vied
19. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 0005/01/02-a
1082015-ZH
Doplnená
191 199,00 € Chemický ústav SAV Slovenská akadémia vied
18. Jún 2015
Prikazna zmluva
1002015-ZH
300,00 € Dr. Roman Brajsa Slovenská akadémia vied
18. Jún 2015
Príkazná zmluva
1012015-ZH
300,00 € Prof. Giovanni Maddalena Slovenská akadémia vied
18. Jún 2015
Príkazná zmluva
982015-ZH
300,00 € Doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. Slovenská akadémia vied
18. Jún 2015
DOHODA O SPOLUPRÁCI
20150608-EEN-BIC-SAV
0,00 € Enterprise Europe Network, BIC Bratislava, spol. s r.o. Slovenská akadémia vied
18. Jún 2015
Príkazná zmluva
1022015-ZH
300,00 € Prof. Stéphane Sizonenko Slovenská akadémia vied
18. Jún 2015
Príkazná zmluva
1052015-ZH
150,00 € Prof. Ing. Martin Klimo, PhD. Slovenská akadémia vied
18. Jún 2015
Príkazná zmluva
1062015-ZH
150,00 € RNDr. Stejskal Jaroslav, CSc. Slovenská akadémia vied
18. Jún 2015
Príkazná zmluva
1072015-ZH
300,00 € Prof. Rafal Oslzanecki Slovenská akadémia vied
18. Jún 2015
Príkazná zmluva
992015-ZH
300,00 € Prof. Dr. András Zoltán Slovenská akadémia vied
18. Jún 2015
Príkazná zmluva
1032015-ZH
300,00 € Dr. Alex Borgoo Slovenská akadémia vied
18. Jún 2015
Príkazná zmluva
1042015-ZH
300,00 € Assoc. Prof. Gabor G. Kovacs MD PhD Slovenská akadémia vied
12. Jún 2015
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ00125556_006
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť; a. s. Slovenská akadémia vied
1. Jún 2015
Zmluva o spolupráci
pr asistent 06_2015
400,00 € Vladimír Šimíček Slovenská akadémia vied