Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2021
Príkazná zmluva
321/2021
100,00 € Dr. Denys Makarov Slovenská akadémia vied
1. December 2021
Príkazná zmluva
323/2021
100,00 € Dr. Matteo Bonomo Slovenská akadémia vied
1. December 2021
Príkazná zmluva
325/2021
100,00 € Prof. Dr. Yavuz Dodurga Slovenská akadémia vied
1. December 2021
Príkazná zmluva
326/2021
100,00 € Dr. Mücahit SEÇME Slovenská akadémia vied
1. December 2021
Príkazná zmluva
328/2021
100,00 € Assoc. Prof. Dr. Noemí de-los-Santos-Álvarez Slovenská akadémia vied
1. December 2021
Príkazná zmluva
320/2021
100,00 € Prof. Dr. Olena Gomonay Slovenská akadémia vied
1. December 2021
Príkazná zmluva
324/2021
200,00 € Prof. Dr. Dragan Hrnčić Slovenská akadémia vied
1. December 2021
Príkazná zmluva
327/2021
100,00 € Prof. Dr. Mihaela Gheorghiu Slovenská akadémia vied
1. December 2021
Príkazná zmluva
322/2021
100,00 € RNDr. Antonín Fejfar, CSc. Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
288/2021
100,00 € Prof. Dr. Ir. Ay Lie Han, M.Eng Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
286/2021
100,00 € Dr. Ahmet Avsar Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
291/2021
100,00 € Dr. Petter Ström Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
281/2021
100,00 € Assistant prof. Davide Bacco Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
282/2021
100,00 € Roberta Zambrini Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
294/2021
100,00 € Prof. Jurijs Dehtjars Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
310/2021
100,00 € Assoc. Prof. Triinu Visnapuu, PhD. Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
311/2021
100,00 € Dr Andrew Ryder Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
314/2021
100,00 € Dr Iulius Rostas Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
304/2021
100,00 € prof. Domenico Asprone Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
spp-4100023511
1 323,53 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied