Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2022
Príkazná zmluva
65/2022
150,00 € Doc. PhDr. Marek Hrubec, PhD. Slovenská akadémia vied
28. Február 2022
Príkazná zmluva
73/2022
150,00 € Prof. Dr. Philip Walther Slovenská akadémia vied
28. Február 2022
Príkazná zmluva
75/2022
150,00 € prof. RNDr. Jiří Žák, PhD. Slovenská akadémia vied
28. Február 2022
Príkazná zmluva
66/2022
150,00 € prof. Paolo Cherubini Slovenská akadémia vied
28. Február 2022
Príkazná zmluva
69/2022
150,00 € Elena Marushiakova Slovenská akadémia vied
28. Február 2022
Príkazná zmluva
70/2022
150,00 € Doc. Yvonne Němcová Slovenská akadémia vied
28. Február 2022
Príkazná zmluva
58/2022
150,00 € Dr. Csaba Balázsi, PhD., DSc. Slovenská akadémia vied
28. Február 2022
Príkazná zmluva
62/2022
150,00 € Univ. prof. Mag. Dr. Klaus Groschner Slovenská akadémia vied
28. Február 2022
Príkazná zmluva
64/2022
150,00 € Prof. Phillip Hoggan Slovenská akadémia vied
28. Február 2022
Príkazná zmluva
59/2022
150,00 € Dr. Michael Eisterer Slovenská akadémia vied
28. Február 2022
Príkazná zmluva
63/2022
150,00 € prof. Arnold Hanslmeier Slovenská akadémia vied
28. Február 2022
Príkazná zmluva
74/2022
150,00 € Prof. Dr. Richard Wilhelm Slovenská akadémia vied
28. Február 2022
Príkazná zmluva
67/2022
150,00 € RNDr. Petr Kopáček, CSc. Slovenská akadémia vied
28. Február 2022
Príkazná zmluva
68/2022
150,00 € prof. Siniša Maleševič Slovenská akadémia vied
18. Február 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20220215_Oszmaniec
70,00 € Michal Oszmaniec Slovenská akadémia vied
10. Február 2022
Príkazná zmluva
20220113_uvsk_rajcekova
Doplnená
0,00 € Mgr. Barbora Rajčeková Slovenská akadémia vied
10. Február 2022
Príkazná zmluva
20220113_uo_rajcekova
Doplnená
0,00 € Mgr. Barbora Rajčeková Slovenská akadémia vied
10. Február 2022
Príkazná zmluva
20220113_usap_rajcekova
Doplnená
0,00 € Mgr. Barbora Rajčeková Slovenská akadémia vied
10. Február 2022
Príkazná zmluva
20220113_fiu_rajcekova
Doplnená
0,00 € Mgr. Barbora Rajčeková Slovenská akadémia vied
10. Február 2022
Príkazná zmluva
20220113_cvu_rajcekova
Doplnená
0,00 € Mgr. Barbora Rajčeková Slovenská akadémia vied