Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2022
Zmluva o poskytnutí financií na spolufinancovanie projektu č. 3348/03/03
225/2022
Doplnená
202 582,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK Slovenská akadémia vied
8. August 2022
Zmluva o poskytnutí financií na spolufinancovanie projektu č. 3333/03/02
226/2022
Doplnená
199 566,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park UK Slovenská akadémia vied
5. August 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20220804_vilhelm
0,00 € doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc. (Príkazník) Slovenská akadémia vied (príkazca)
1. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.2351-03-03
223/2022
Doplnená
0,00 € Slovenská Technicka Univerzita v Bratislave Slovenská akadémia vied
29. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí financií SASPRO 2 č. 1048/01/01
222/2022
Doplnená
190 512,00 € Matematický ústav SAV Slovenská akadémia vied
25. Júl 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. 6-R
6-R
150,00 € Polina Dayneko, Anton Shamray (Ubytovaná) Slovenská akadémia vied (Ubytovateľ)
21. Júl 2022
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou v doktorandskom štúdiu
20220630_dokto_eu-sav
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave; Národohospodárska fakulta EU v Bratislave Slovenská akadémia vied; Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, v.v.i. - Prognostický ústav (organizačná zložka CSPV SAV, v.v.i)
21. Júl 2022
Poistná zmluva č. 2407171572
2407171572
Doplnená
23 004,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenská akadémia vied
19. Júl 2022
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení
01_2022_SZ_IHPE (ZM1/2022-14)
29 203,20 € IHPE, s. r. o. Slovenská akadémia vied
14. Júl 2022
Dohoda o uznaní a vydaní bezdôvodného obohatenia
ZM1/2022-13
0,00 € Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Slovenská akadémia vied
14. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v rámci programu SASPRO 2 č. 1260/02/02
SASPRO 2 č. 1260/02/02
Doplnená
152 640,00 € Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED
13. Júl 2022
Grant Agreement - Project 101052342 - Biodiversa-plus - HORIZON-CL6-2021-BIODIV-02
101052342_projekt
177 675 323,00 € European Research Executive Agency (European Commission) Slovenská akadémia vied
13. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.2259-02-01
220/2022
Doplnená
134 388,00 € Slovenská Technicka Univerzita v Bratislave Slovenská akadémia vied
13. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.1260-02-02
221/2022
Doplnená
152 640,00 € Biomedicínske centrum SAV Slovenská akadémia vied
8. Júl 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej podpory výskumu a vývoja
18/2022
16 431,00 € Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, Slovenská akadémia vied, v. v. i. Slovenská akadémia vied
6. Júl 2022
Dohoda o partnerstve pri poskytovaní ubytovacích služieb na 2022
ZM1/2022-11
0,00 € LOFT Hotel, s. r. o. Slovenská akadémia vied
6. Júl 2022
Kúpna zmluva
ZM1/2022-12
59 134,11 € AUTO ROTOS s.r.o. Slovenská akadémia vied
30. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.1213-02-01
218/2022
Doplnená
163 958,40 € Ustav architektury a stavebnictva SAV, v.v.i. Slovenská akadémia vied
30. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.1368-03-02
219/2022
Doplnená
145 959,00 € Centrum experimentálnej medicíny SAV, v.v.i. Slovenská akadémia vied
29. Jún 2022
ZMLUVA O VYSTÚPENÍ NA PODUJATÍ
20220628_luptak
400,00 € Jozef Lupták Slovenská akadémia vied