Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2022
Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinností
20220330
0,00 € TECHNISERV, s. r. o. Slovenská akadémia vied
21. Apríl 2022
ZMLUVA O NÁJME PRIESTORU- KRÁTKODOBÝ NÁJOM
21_2022
200,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Slovenská akadémia vied
21. Apríl 2022
Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinností
20220330
0,00 € Siemens s. r. o. Slovenská akadémia vied
19. Apríl 2022
DAROVACIA ZMLUVA o poskytnutí daru
20220414-samik
0,00 € SAMIK, občianske združenie (darca) Slovenská akadémia vied (obdarovaný)
1. Apríl 2022
329/22
329_22
0,00 € Slovakia Online s. r. o. Slovenská akadémia vied
31. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí financií IM-2021-42
5/2022 -ZH
Doplnená
0,00 € Ústav experimentálnej fyziky SAV, vvi Slovenská akadémia vied
28. Marec 2022
Príkazná zmluva
96-2022
100,00 € Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD Slovenská akadémia vied
28. Marec 2022
Príkazná zmluva
98-2022
100,00 € Ing. Ľubica Harakaľová, PhD. Slovenská akadémia vied
28. Marec 2022
Príkazná zmluva
99-2022
100,00 € Ivana Majerková Slovenská akadémia vied
28. Marec 2022
Príkazná zmluva
100-2022
100,00 € JUDr. Mário Mráz Slovenská akadémia vied
28. Marec 2022
Príkazná zmluva
97-2022
100,00 € Ján Cipár Slovenská akadémia vied
28. Marec 2022
Príkazná zmluva
102-2022
0,00 € Zuzana Tökölyová Slovenská akadémia vied
28. Marec 2022
Príkazná zmluva
101-2022
100,00 € Ing. Matej Štefánik Slovenská akadémia vied
23. Marec 2022
ZMLUVA O DIELO na realizáciu stavby: "Rekonštrukcia technického pavilónu FU-NANO-Biolab"
20220323_sav-eurostukonz
Doplnená
0,00 € EURO-ŠTUKONZ a.s. Slovenská akadémia vied
21. Marec 2022
Príkazná zmluva
95/2022
0,00 € Ing. Artur Bobovnický, CSc. Slovenská akadémia vied
17. Marec 2022
Príkazná zmluva
93/2022
150,00 € Ing. Silvia Stasselová Slovenská akadémia vied
11. Marec 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÝCH SLUŽIEB PRI VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
20220311_TT_SAV
9 000,00 € Tatra Tender s.r.o. Slovenská akadémia vied
9. Marec 2022
Príkazná zmluva
87/2022
150,00 € prof. Joanna Goszczyńska Slovenská akadémia vied
9. Marec 2022
Príkazná zmluva
83/2022
150,00 € prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. Slovenská akadémia vied
9. Marec 2022
Príkazná zmluva
90/2022
150,00 € prof. Balázs Mihály Mezei Slovenská akadémia vied