Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2022
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
20220628_soza
0,00 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Slovenská akadémia vied
24. Jún 2022
ZMLUVA O PODANÍ MODERÁTORSKÉHO VÝKONU A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŽITIE
20220624_zajac
380,00 € Mgr. Oliver Zajac, PhD. Slovenská akadémia vied
14. Jún 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
20220609_cefres
Doplnená
0,00 € Francúzsky ústav pre výskum v spoločenských vedách Slovenská akadémia vied
13. Jún 2022
ZMLUVA O UVEREJŇOVANÍ PODCASTU
20220525@petitpress
0,00 € Petit Press, a.s. Slovenská akadémia vied
10. Jún 2022
DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O PARTNERSTVE
003/2019/2.1.1/OPVaI/DP/D04/PZ
0,00 € Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.; Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v. v. i.; Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.; Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.; Ústav Slovenská akadémia vied (Hlavný partner)
10. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.1237-02-03
217/2022
Doplnená
190 512,00 € Filozofický ústav SAV Slovenská akadémia vied
10. Jún 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2020
ZM1/2022-11
0,00 € NEKO spol. s r.o. Slovenská akadémia vied
8. Jún 2022
Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejne dostupných služieb pre podnikateľov
ZM1/2022-10
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. Slovenská akadémia vied
7. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v rámci programu SASPRO 2 č. 1252/02/02
1252/02/02
68 304,00 € Ústav polymérov SAV, v.v.i. Slovenská akadémia vied
1. Jún 2022
Dohoda o postúpení práva a povinností zo Zmluvy o pripojení/poskytovaní verejných služieb č. 007KE2015PFI
007KE2015PFI (špecifikácie SSP-2109-19090001151-12, SPP-2109-1909001151-11 a SSP-2109-19090001151-8
0,00 € SWAN, a. s. Slovenská akadémia vied
31. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov SASPRO 2 č. 1252/02/02
8/2022 - ZH
Doplnená
68 304,00 € Ústav polymérov SAV vvi Slovenská akadémia vied
27. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí financií SASPRO 2 č. 1258/02/02
7/2022 - ZH
Doplnená
222 912,00 € Ústav anorganickej chémie SAV, vvi Slovenská akadémia vied
24. Máj 2022
Príkazná zmluva
190/2022
150,00 € Assist. Prof. Dr. Sandra Siegert Slovenská akadémia vied
23. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z/2022/005/024/Mgr
0,00 € Nuaktiv s.r.o. Slovenská akadémia vied
23. Máj 2022
Servisná zmluva
Z/2022/005/023/Mgr
0,00 € Nuaktiv s.r.o. Slovenská akadémia vied
18. Máj 2022
Zmluva o inštalácii
A19788665
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská akadémia vied
18. Máj 2022
Zmluva o nájme zariadenia (Skylink TV pre Orange - s inštaláciou)
A19788665
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská akadémia vied
18. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb - Skylink TV pre Orange
A19788665
0,00 € Canal+Distribution Slovakia s. r. o. Slovenská akadémia vied
13. Máj 2022
Príkazná zmluva
169/2022
150,00 € Dr. Arkadiusz Modrzejewski Slovenská akadémia vied
13. Máj 2022
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
20220509_pokladnica_sajgalik
0,00 € Štátna pokladnica Slovenská akadémia vied