Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2022
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
20220509_pokladnica_malik
0,00 € Štátna pokladnica Slovenská akadémia vied
12. Máj 2022
Dohoda o postúpení práv a povinností zo Zmluvy č. 007KE2015PFI, špecifikácia: SSP-2109-19090001151-13
ZM1/2022-7
0,00 € SWAN, a. s. Slovenská akadémia vied
11. Máj 2022
Dohoda o postúpení práv a prevode povinností a dodatok k zmluve
ZM1/2022-5
0,00 € St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. Slovenská akadémia vied
6. Máj 2022
ZMLUVA O PODANÍ MODERÁTORSKÉHO VÝKONU A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŽITIE
20220506_horak
200,00 € Otakar Horák Slovenská akadémia vied
5. Máj 2022
Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejne dostupných služieb pre podnikateľov
7024976
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. Slovenská akadémia vied
4. Máj 2022
Zmluva o prevode výdavkov
20220408_FÚ SAV, v.v.i.
0,00 € Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Slovenská akadémia vied
4. Máj 2022
Zmluva o spolupráci a refundácií nákladov
20220502_UK
0,00 € Prírodovedecká fakulta Univerzity Kamenského v Bratislave Slovenská akadémia vied
2. Máj 2022
KONZORCIÁLNA ZMLUVA
20220321_konzorcialna zmluva
0,00 € SOVVA, CVTI, I-Europa s.r.o. Slovenská akadémia vied
29. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na financovanie projektu v rámci programu IMPULZ č. IM-2021-26
06/2022
Doplnená
590 100,00 € Fyzikálny ústav SAV, vvi Slovenská akadémia vied
28. Apríl 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
SZ2022/OF1064
0,00 € ESPIK Group s. r. o. Slovenská akadémia vied
28. Apríl 2022
Poistná zmluva č. 2407171564
2407171564
Doplnená
810,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenská akadémia vied
26. Apríl 2022
Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinností
20220330
0,00 € Siemens s. r. o. Slovenská akadémia vied
22. Apríl 2022
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
VP_22_46917_001
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Slovenská akadémia vied
22. Apríl 2022
ZMLUVA O VYSTÚPENÍ NA PODUJATÍ
20220421_pechanec
500,00 € Róbert Pechanec Slovenská akadémia vied
22. Apríl 2022
ZMLUVA O VYSTÚPENÍ NA PODUJATÍ
20220421_roth
500,00 € Robert Roth Slovenská akadémia vied
22. Apríl 2022
ZMLUVA O VYSTÚPENÍ NA PODUJATÍ
20220421_kucerova
2 500,00 € Adriana Kučerová Slovenská akadémia vied
21. Apríl 2022
Zmluva o čiastočnom postúpení a prevzatí práv a povinností_KE
20220415
0,00 € TKD Výťahy s. r. o. Slovenská akadémia vied
21. Apríl 2022
Zmluva o čiastočnom postúpení a prevzatí práv a povinností_BA
20220331
0,00 € TKD Výťahy s. r. o. Slovenská akadémia vied
21. Apríl 2022
Dodatok Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
007KE2015PFI
304,00 € SWAN, a. s. Slovenská akadémia vied
21. Apríl 2022
Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinností
20220330
0,00 € RAVI s. r. o. Slovenská akadémia vied