Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.3305/03/02
232/2022
Doplnená
217 566,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Slovenská akadémia vied
26. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.1384-03-01
228/2022
Doplnená
192 096,00 € Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v.v.i. Slovenská akadémia vied
24. August 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_dehosson
0,00 € Prof. dr. Jeff Th.M. DeHosson Slovenská akadémia vied
24. August 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_niederle
0,00 € Rostislav Niederle Slovenská akadémia vied
24. August 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_vilhelm
0,00 € doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc. Slovenská akadémia vied
24. August 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_fischer
0,00 € Tomáš Fischer Slovenská akadémia vied
24. August 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_dohnalova
0,00 € doc. Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D. Slovenská akadémia vied
24. August 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_maimets_2022
0,00 € TOIVO MAIMETS Slovenská akadémia vied
24. August 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_wozniak
0,00 € Monika Wozniak, PhD Slovenská akadémia vied
22. August 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20220819_bilek
0,00 € Prof. Petr Bílek Slovenská akadémia vied
19. August 2022
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve
20220818-kz_dod2
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV č. 84 pri Úrade Predsedníctva SAV Slovenská akadémia vied
19. August 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20220818_conway
0,00 € Dr. Martin Conway Slovenská akadémia vied
19. August 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20220818_vass
0,00 € Dr. Imre Vass Slovenská akadémia vied
12. August 2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
20220812_hlavata
0,00 € Zuzana Hlavatá Slovenská akadémia vied
11. August 2022
MANDATE CONTRACT
prikazna_szabo
0,00 € Dr Gabriella Szabó Slovenská akadémia vied
11. August 2022
MANDATE CONTRACT
prikazna_dhaen
0,00 € Prof. Dr. Theo D'haen Slovenská akadémia vied
10. August 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20220809_Deak
0,00 € Dr. Balázs Deák Slovenská akadémia vied
10. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2022
1/2022
50 800,00 € WVA, spol. s r. o. Slovenská akadémia vied
10. August 2022
Zmluva uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
20220809_vedanasbavi
2 500,00 € Veda nás baví, n.o. Slovenská akadémia vied
8. August 2022
Zmluva o poskytnutí financií na spolufinancovanie projektu č. 3215/02/01
227/2022
Doplnená
201 582,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Slovenská akadémia vied