Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2023
Poistná zmluva č. 6 828 153 573 PZP
Z/2023/052
540,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
16. August 2023
Dodatok č.01/2023 k Zmluve č.006/ODP/A/2023
Z/2023/050
0,00 € Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
15. August 2023
Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č. 775/2023 (11007-01/m/ZA)
775/2023
0,00 € Mesto Žilina Technické služby mesta Žilina, s .r. o.
10. August 2023
Dohoda o urovnaní
Z/2023/047
4 680,00 € GRYF MEDIA, s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
10. August 2023
Nájomná zmluva
Z/2023/048
0,00 € ARDSYSTÉM, s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
10. August 2023
Nájomná zmluva č. 11007-01/f/ZA
Z/2023/045
0,00 € FANIT s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
10. August 2023
Dohoda o urovnaní
Z/2023/049
17 028,00 € ARDSYSTÉM, s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
10. August 2023
Nájomná zmluva
Z/2023/046
0,00 € GRYF MEDIA, s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
7. August 2023
Poistka číslo 2110048613 Premiové Podnikanie
Z/2023/044
1 258,60 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
31. Júl 2023
Zmluva o nájme dpravného prostriedku
Z/2023/043
0,00 € TSM SLOVAKIA, s.r.o., Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
28. Júl 2023
Dodatok č.2 k zmluve č.1000054047
Z/2023/042
0,00 € DSI DATA, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
18. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb na správu, údržbu a opravu parkomatov č.475/2023
Z/2023/041
158 400,00 € Mesto Žilina Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
3. Júl 2023
Poistná zmluva č. 6 621 146 077
Z/2023/039
150,52 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
3. Júl 2023
Poistná zmluva č. 6 828 230 196
Z/2023/040
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
26. Jún 2023
Poistná zmluva číslo 8712391915 PZP
Z/2023/037
0,00 € UNIQA poisťovna, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
26. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.A22344753
Z/2023/038
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
23. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1000054477
Z/2023/036
0,00 € DSI DATA, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
23. Jún 2023
Zmluva o spotrebnom úvere č.350022030
Z/2023/035
17 653,92 € ESSOX FINANCE, s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
22. Jún 2023
Zmluva č.REG2023061907101 na poskytovanie služieb v oblasti registratúry v zmysle príslušných právnych predpisov o archívoch a registratúrach
Z/2023/034
588,00 € MG DOKUMENT, s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
20. Jún 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Z/2023/033
3 492,22 € SIRS - Development, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.