Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2024
Dohoda o používaní kvalifikovaného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a systému EMCS pri správe spotrebných daní
Z/2024/078
0,00 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
12. Júl 2024
Poistka číslo 9661000826 dodatok č.1
Z/2024/074
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýta
Z/2024/077
0,00 € SkyToll, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
12. Júl 2024
Poistka číslo 9661000827 dodatok č.1
Z/2024/075
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
12. Júl 2024
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta
Z/2024/076
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
20. Jún 2024
Zánik poistnej zmluvy číslo 6830615810
Z/2024/062
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
20. Jún 2024
Zánik poistnej zmluvy číslo 6830615976
Z/2024/066
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
20. Jún 2024
Zánik poistka číslo 6 634 040 108
Z/2024/069
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
20. Jún 2024
Poistná zmluva č. 6830615896
Z/2024/063
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
20. Jún 2024
Zánik poistka číslo 6 634 040 095
Z/2024/068
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
20. Jún 2024
Zánik poistnej zmluvy číslo 6830615888
Z/2024/060
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
20. Jún 2024
Poistná zmluva č. 6830615888
Z/2024/059
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
20. Jún 2024
Poistná zmluva č. 6830615976
Z/2024/065
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
20. Jún 2024
Poistná zmluva č. 6830615810
Z/2024/061
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
20. Jún 2024
Zánik poistka číslo 6 634 040 079
Z/2024/067
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
20. Jún 2024
Zánik poistka číslo 6 634 040 036
Z/2024/070
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
20. Jún 2024
Zánik poistka číslo 6 634 040 044
Z/2024/071
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
20. Jún 2024
Zánik poistnej zmluvy číslo 6830615896
Z/2024/064
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
20. Jún 2024
Poistka číslo 9661000826 dodatok č.1
Z/2024/072
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
20. Jún 2024
Poistka číslo 9661000827 dodatok č.1
Z/2024/073
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.