Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2024
Poistka číslo 9661000826 dodatok č.1
Z/2024/047
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
10. Máj 2024
Zánik poistenia výpoveďou poistníka č. 6829010654
Z/2024/035
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
10. Máj 2024
Poistka číslo 9661000826 dodatok č.6
Z/2024/044
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
10. Máj 2024
Zánik poistenia výpoveďou poistníka č. 6829010611
Z/2024/036
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
10. Máj 2024
Zánik poistenia výpoveďou poistníka č. 6829010662
Z/2024/037
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
10. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
Z/2024/038
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
25. Apríl 2024
Oznámenie o zániku poistnej zmluvy č. 1110023437
Z/2024/032
0,00 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
25. Apríl 2024
Oznámenie o zániku poistnej zmluvy č. 610/802262-9
Z/2024/033
0,00 € Wustenrot poisťovňa, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
25. Apríl 2024
Zánik poistenia výpoveďou poistníka ku koncu poistného obdobia č. 6625619230
Z/2024/034
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
Z/2024/031
0,00 € TSM SLOVAKIA, s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 359/2024
Z/2024/030
0,00 € Mesto Žilina Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2024
Z/2024/028
69 900,00 € MIPI2, s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme Doplnok č. 1
Z/2024/029
0,00 € Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
8. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o lízingu hnuteľných vecí č. LZC/24/10070
Z/2024/025
0,00 € VÚB, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
8. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o lízingu hnuteľných vecí č. LZC/24/10069
Z/2024/024
0,00 € VÚB, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
8. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o lízingu hnuteľných vecí č. LZC/24/10071
Z/2024/026
0,00 € VÚB, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
8. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o lízingu hnuteľných vecí č. LZC/24/10072
Z/2024/027
0,00 € VÚB, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
4. Apríl 2024
Zmluva o lízingu hnuteľných vecí č. LZC/24/60164
Z/2024/020
28 080,00 € VÚB, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
4. Apríl 2024
Zmluva o lízingu hnuteľných vecí č. LZC/24/60163
Z/2024/019
37 188,00 € VÚB, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
4. Apríl 2024
Zmluva o lízingu hnuteľných vecí č. LZC/24/60181
Z/2024/022
38 268,00 € VÚB, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.