Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2024
Zánik poistnej zmluvy číslo 8712334425
Z/2024/017
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
20. Marec 2024
Zánik poistnej zmluvy číslo 8712334424
Z/2024/016
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
20. Marec 2024
Zánik poistnej zmluvy číslo 8712334426
Z/2024/018
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
15. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke, distribúcií elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Z/2024/014
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
15. Marec 2024
Poistka číslo 9661000826 dodatok č.2
Z/2024/013
4 219,32 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
15. Marec 2024
Poistka číslo 9661000827 dodatok č.2
Z/2024/012
716,16 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
15. Marec 2024
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 46/2022 zo dňa 14.12.2022
Z/2024/015
0,00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
22. Február 2024
Zmluva o lízingu hnuteľných vecí č. LZC/24/10069
Z/2024/008
232 344,00 € VÚB, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
22. Február 2024
Zmluva o lízingu hnuteľných vecí č. LZC/24/10072
Z/2024/011
89 760,00 € VÚB, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
22. Február 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o užívaní pozemku zo dňa 5.10.2022
Z/2024/006
0,00 € SIRS - Development, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
22. Február 2024
Zmluva o lízingu hnuteľných vecí č. LZC/24/10071
Z/2024/010
12 936,00 € VÚB, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
22. Február 2024
Zmluva o lízing hnuteľných vecí č. LZC/24/10068
Z/2024/007
37 010,40 € VÚB, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
22. Február 2024
Zmluva o lízingu hnuteľných vecí č. LZC/24/10070
Z/2024/009
59 760,00 € VÚB, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
21. Február 2024
Kúpna zmluva č.1677/2024
Z/2024/005
176 592,00 € FINAL - CD plus s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
16. Február 2024
Dohoda o urovnaní
Z/2024/003
0,00 € ARDSYSTÉM, s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
16. Február 2024
Dohoda o urovnaní
Z/2024/004
0,00 € GRYF MEDIA, s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
14. Február 2024
Zmluva o lízingu hnuteľných vecí č. LZC/24/60006
Z/2024/002
43 990,00 € VÚB, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
14. Február 2024
Zmluva o lízingu hnuteľných vecí č. LZC/24/60005
Z/2024/001
43 990,00 € VÚB, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
15. Január 2024
Poistka číslo 9661000826
Z/2023/074
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
15. Január 2024
Poistka číslo 9661000826- dodatok č.1
Z/2023/075
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.