Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2023
Zmluva č.006/ODP/A/2023
Z/2023/032
0,00 € Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
8. Jún 2023
Zmluva o spotrebnom úvere č.350021589
Z/2023/031
29 922,72 € ESSOX FINANCE, s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
2. Jún 2023
Dodatok č.1 k Zmluve nájme nebytových priestorov č.1/2023
Z/2023/030
5 070,00 € Viliam Hornáček / Ing. Janka Hornáčková Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
30. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
Z/2023/029
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
30. Máj 2023
Kúpna zmluva č.330/2023, meracia zostava RD8200G s internou GPS s príslušenstvom na dohľadávanie plášťových porúch
Z/2023/028
7 380,00 € Mesto Žilina Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
29. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2023/027
2 352,74 € SIRS - Development, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
26. Máj 2023
Poistná zmluva č. 6 625 365 875
Z/2023/023
135,51 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
26. Máj 2023
Poistná zmluva číslo 2408953717
Z/2023/025
683,04 € Generali Poisťovňa Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
26. Máj 2023
Zmluva č.09/2023 "o zabezpečení zhodnotenia a zneškodnení odpadu"
Z/2023/026
0,00 € LECOL, spol. s r. o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
26. Máj 2023
Poistná zmluva č. 6 625 365 883
Z/2023/022
135,51 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
26. Máj 2023
Poistná zmluva č. 610/802262-9
Z/2023/019
152,63 € Wustenrot poisťovňa, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
26. Máj 2023
Poistná zmluva č. 6 625 619 230
Z/2023/020
1 684,17 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
26. Máj 2023
Poistná zmluva č. 6 625 365 891
Z/2023/021
142,64 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
26. Máj 2023
Dohoda o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora
Z/2023/024
0,00 € JUDr. Martina Harantová - notár Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
26. Máj 2023
Poistná zmluva č. 6 829 010 654
Z/2023/017
531,81 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
26. Máj 2023
Poistná zmluva č. 6 829 010 611
Z/2023/018
511,64 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
25. Máj 2023
Poistná zmluva č. 6 829 010 662
Z/2023/016
763,18 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
17. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1000054047
Z/2023/015
0,00 € DSI DATA, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
17. Máj 2023
Kúpna zmluva - meracia zostava RD8200G s internou GPS s príslušenstvom na dohľadavanie plášťových porúch
330/2023
7 380,00 € Mesto Žilina Technické služby mesta Žilina, s .r. o.
16. Máj 2023
Dohoda o prevode telefónneho čísla
Z/2023/011
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.