Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
Z/2023/012
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
16. Máj 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o výkone funkcie konateľa zo dňa 24.02.2023
Z/2023/010
2 800,00 € Ing. Peter Rolko Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
16. Máj 2023
Kúpna zmluva č.KZK/23/00097
Z/2023/014
72 400,00 € INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
16. Máj 2023
Zmluva o úvere č.LZK/23/00097
Z/2023/013
65 160,00 € BKS-Leasing s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
4. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní účtovných a poradenských služieb
Z/2023/009
69 900,00 € RK-FIN, s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
4. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke č.120/2023
Z/2023/008
0,00 € Mesto Žilina Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
30. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2023
Z/2023/007
237 600,00 € Viliam Hornáček / Ing. Janka Hornáčková Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
29. Marec 2023
Zmluva o výpožičke - hnuteľný majetok pre účely vykonávania služieb súvisiacich s čistotou, údržbou a správou verejného priestranstva a objektov, ktoré na na ňom nachádzajú - príloha č. 1 Zmluvy
120/2023
0,00 € Mesto Žilina Technické služby mesta Žilina, s .r. o.
22. Marec 2023
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta
Z/2023/005
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
22. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýta
Z/2023/006
0,00 € SkyToll, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
16. Marec 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č.57/2023
Z/2023/003
0,00 € Mesto Žilina Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
16. Marec 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme nebytových priestorov č.429/2022
Z/2023/004
0,00 € Mesto Žilina Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
14. Marec 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme nebytových priestorov č. 429/2022 zo dňa 27.6. 2022 ku dňu 31.3.2023.
88/2023
0,00 € Mesto Žilina Technické služby mesta Žilina, s .r. o.
15. Február 2023
Kúpna zmluva č.Z202214581_Z
Z/2023/002
86 880,00 € INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
23. Január 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
Z/2023/001
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
20. Január 2023
Poistná zmluva číslo 8712334424
Z/2022/028
643,41 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
20. Január 2023
Poistná zmluva číslo 8712334426
Z/2022/030
643,41 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
20. Január 2023
Leasingová zmluva číslo LZC/22/00311
Z/2022/025
29 768,04 € BKS-Leasing s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
20. Január 2023
Leasingová zmluva číslo LZC/22/00312
Z/2022/026
29 768,04 € BKS-Leasing s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
20. Január 2023
Leasingová zmluva číslo LZC/22/00313
Z/2022/027
29 768,04 € BKS-Leasing s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.