Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Január 2023
Poistná zmluva číslo 8712334425
Z/2022/029
643,41 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
19. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 46-2022
46-2022
450,00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
19. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.46/2022
Z/2022/024
450,00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
14. December 2022
Kúpna zmluva
Z202214581_Z
86 880,00 € INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
13. December 2022
Zmluva č.P-5394660000 o využívaní elektronických služieb
Z/2022/023
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
30. November 2022
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových MOL Group GOLD kariet č.20047965
Z/2022/022
6 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
26. Október 2022
Zmluva o užívaní časti pozemku
Z/2022/021
100,00 € SIRS - Development, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
5. Október 2022
Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č.843/2022
Z/2022/020
0,00 € Commander Sevices s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
22. September 2022
Poistná zmluva číslo 6828230196
Z/2022/019
674,91 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
7. September 2022
Poistná zmluva číslo 6621146077
Z/2022/018
136,01 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
25. August 2022
Zmluva o spotrebnom úvere č.350016034
Z/2022/017
21 739,20 € ESSOX FINANCE, s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
17. August 2022
Poistná zmluva číslo 6828153573
Z/2022/016
460,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
12. August 2022
Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýta
Z/2022/015
0,00 € SkyToll, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
12. August 2022
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta
Z/2022/014
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
8. August 2022
Kúpno-predajná zmluva
Z/2022/013
5 000,00 € Viliam Hornáček - ŽIVO Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
5. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z/2022/012
862 188,12 € Mesto Žilina Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
1. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Z/2022/011
0,00 € T+T, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
29. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
Z/2022/009
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
29. Júl 2022
Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Z/2022/008
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
29. Júl 2022
Poistná zmluva číslo 1110023437
Z/2022/010
935,00 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.