Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2024
Poistná zmluva číslo 1110029111
BBRSC/00014/2024
0,00 € PREMIUM Insurance Company Limited Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
2. Január 2024
Poistná zmluvy číslo 1110029103 Poistenie zodpovednosti za škodu
BBRSC/00013/2024
0,00 € PREMIUM Insurance Company Limited Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
30. December 2023
Poistná zmluva č. 3559010182 na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla- oblasť VK, KA
BBRSC/08494/2023
34 655,00 € Kooperativa poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
30. December 2023
Poistná zmluva č. 3559010180 na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla- oblasť LC, PT
BBRSC/08492/2023
25 383,56 € Kooperativa poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
30. December 2023
Poistná zmluva č. 5519002124 na havarijné poistenie motorových vozidiel
BBRSC/08500/2023
69 365,00 € Kooperativa poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
30. December 2023
Poistná zmluva č. 3559010179 na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla- oblasť BB, BR, Kriváň
BBRSC/08491/2023
42 062,08 € Kooperativa poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
30. December 2023
Poistná zmluva č. 5519002126 na havarijné poistenie motorových vozidiel
BBRSC/08499/2023
109 180,80 € Kooperativa poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
30. December 2023
Poistná zmluva č. 5519002127 na havarijné poistenie motorových vozidiel
BBRSC/08498/2023
150 510,88 € Kooperativa poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
30. December 2023
Poistná zmluva č. 3559010183 na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla- oblasť ZH, Nová Baňa, BŠ, ZV
BBRSC/08495/2023
35 519,24 € Kooperativa poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
30. December 2023
Poistná zmluva č. 5519002125 na havarijné poistenie motorových vozidiel
BBRSC/08496/2023
138 007,16 € Kooperativa poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
30. December 2023
Poistná zmluva č. 5519002123 na havarijné poistenie motorových vozidiel
BBRSC/08497/2023
129 516,44 € Kooperativa poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
30. December 2023
Poistná zmluva č. 3559010181 na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla- oblasť RS
BBRSC/08493/2023
46 679,92 € Kooperativa poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
28. December 2023
Rámcová dohoda na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú preváádzkou motorového vozidla
BBRSC/08469/2023
184 342,12 € Kooperativa poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
28. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. zmluvy dodávateľa: 51865467/1/23, č. zmluvy odberateľa: BBRSC/06678/2022 zo dňa 20.12.2022
BBRSC/08470/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
28. December 2023
Rámcová dohoda na havarijné poistenie motorových vozidiel
Rámcová dohoda na havarijné poistenie motorových vozidiel
596 580,28 € Kooperativa poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
28. December 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
BBRSC/08406/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
27. December 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavieb s názvom "Most cez potok Turiec za obcou Otročok s ev.č. 532-003" a "Most cez potok Hučava v obci Lieskovec s ev.č.2454-003"
BBRSC/08375/2023
76 944,00 € CiDeCo, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
27. December 2023
Rámcová dohoda na poistenie zodpovednosti za škodu
BBRSC/08376/2023
244 800,00 € PREMIUM Insurance Company Limited Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
22. December 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní výkonov zimnej údržby ciest na základe spolupráce s obcami a vlastníkmi cestných komunikácií vedúcich k turistickým cieľom na území BBSK
BBRSC/08379/2023
0,00 € ARMA, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
22. December 2023
Dodatok č. 4 k zmluve na údržbu ciest I. triedy č. objednávateľa 4110/330/2006-ZML/232/2010
BBRSC/08409/2023
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.