Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 242/K/22
242/K/22
94,80 € Ing. Radovan Hužvík Správa mestskej zelene v Košiciach
22. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 249/K/22
249/K/22
153,26 € Elena Jurková Správa mestskej zelene v Košiciach
22. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 245/K/22
245/K/22
153,26 € Viktória Floriančič Správa mestskej zelene v Košiciach
22. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 246/K/22
246/K/22
383,16 € Ing. Milena Miklušová Správa mestskej zelene v Košiciach
16. August 2022
Kúpna zmluva
Z20228421_Z
14 351,76 € JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
12. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 244/K/22
244/K/22
0,00 € Ľubomír Ujjobágy Správa mestskej zelene v Košiciach
12. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 235/K/22
235/K/22
0,00 € Ondrej Širilla Správa mestskej zelene v Košiciach
12. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 239/K/22
239/K/22
0,00 € Mária Maniková Správa mestskej zelene v Košiciach
12. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 234/K/22
234/K/22
153,26 € Božena Goreová Správa mestskej zelene v Košiciach
12. August 2022
Dodatok č. 9 (2022001879) k zmluve č. 2021001008 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
VIII/2022/6
0,00 € Mesto Košice Správa mestskej zelene v Košiciach
12. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 240/K/22
240/K/22
0,00 € Peter Kyška Správa mestskej zelene v Košiciach
12. August 2022
Dodatok č. 8 (2022001879) k zmluve č. 2021001008 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
VIII/2022/5
0,00 € Mesto Košice Správa mestskej zelene v Košiciach
12. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 241/K/22
241/K/22
0,00 € Peter Kyška Správa mestskej zelene v Košiciach
12. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 236/K/22
236/K/22
76,63 € Zuzana Faltínová Správa mestskej zelene v Košiciach
12. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 237/K/22
237/K/22
47,50 € Anna Haringová Správa mestskej zelene v Košiciach
12. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 238/K/22
238/K/22
0,00 € Eva Kuchárová Správa mestskej zelene v Košiciach
12. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 243/K/22
243/K/22
153,26 € Peter Kyška Správa mestskej zelene v Košiciach
9. August 2022
Rámcová kúpna zmluva - technické plyny
VIII/2022/4
0,00 € Messer Tatragas spol. s r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
9. August 2022
Zmluva o nájme – oceľové fľaše na technické plyny
VIII/2022/3
0,00 € Messer Tatragas spol. s r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
3. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 229/K/22
229/K/22
0,00 € Iveta Juričáková Správa mestskej zelene v Košiciach