Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
SIOV-04051/2023
11 918,40 € Alanata a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
24. Október 2023
Zmluva o dielo
SIOV-04049/2023
9 800,00 € Syntelia s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
24. Október 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb technických realizácií a produkcií z odborných podujatí
SIOV-04050/2023
11 460,00 € Betoon production s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
23. Október 2023
Memorandum o spolupráci
SIOV-04048/2023
0,00 € The Bridge Štátny inštitút odborného vzdelávania
18. Október 2023
Zmluva o partnerstve
SIOV-04047/2023
0,00 € Slovak Business Agency Štátny inštitút odborného vzdelávania
9. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-04046/2023
7 000,00 € Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska Štátny inštitút odborného vzdelávania
22. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v spojení s ustanoveniami Zmluvy o dielo
SIOV-04045/2023
0,00 € MP spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
21. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
SIOV-04044/2023
6 201,00 € OMEGA Investments a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
14. September 2023
Memorandum o spolupráci
SIOV-04043/2023
0,00 € OUTDOOR INSTITUTE, o.z. Štátny inštitút odborného vzdelávania
24. August 2023
Krátkodobé cestovné poistenie - Cestovanie & Sloboda č. 1041105053
SIOV-04041/2023
201,96 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Štátny inštitút odborného vzdelávania
21. August 2023
Zmluva o bezodplatnej spolupráci
SIOV-04033/2023
0,00 € asc Applied Software Consultants, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
21. August 2023
Memorandum o spolupráci
SIOV-04038/2023
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Štátny inštitút odborného vzdelávania
15. August 2023
Memorandum o spolupráci
ZM00001576
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Štátny inštitút odborného vzdelávania
15. August 2023
Memorandum o spolupráci
ZM00001576
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Štátny inštitút odborného vzdelávania
14. August 2023
Grant Agreement - Project 101124684 - EQAVET SK 2023
SIOV-04037/2023
300 000,00 € European Education and Culture Executive Agency (EACEA) Štátny inštitút odborného vzdelávania
8. August 2023
Partnerská zmluva
SIOV-04036/2023
0,00 € SEA agentúra pre vzdelanie a vedu, o. z. Štátny inštitút odborného vzdelávania
8. August 2023
Memorandum o spolupráci
SIOV-04035/2023
0,00 € Slovak Business Agency Štátny inštitút odborného vzdelávania
7. August 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-04034/2023
2 500,00 € Slovenská asociácia kvetinárov a floristov Štátny inštitút odborného vzdelávania
28. Jún 2023
Zmluva o nájme dopravných prostriedkov
AOAS-1-80/2023
27 600,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
28. Jún 2023
Dohoda o grante pre program Erasmus+ č. 2023-1-SK01-KA121-VET-000126917
SIOV-04031/2023
34 500,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Štátny inštitút odborného vzdelávania