Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. SOK-03923/2021
SOK-03957/2022
0,00 € Asseco Central Europe, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
14. December 2021
Memorandum o spolupráci
SIOV-03956/2021
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Štátny inštitút odborného vzdelávania
10. December 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
SIOV-03955/2021
19 000,00 € i-kiu - motion, graphic, backend GmbH Štátny inštitút odborného vzdelávania
29. November 2021
Darovacia zmluva
SIOV-03954/2021
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Štátny inštitút odborného vzdelávania
12. November 2021
Rámcová nájomná zmluva
SIOV-03953/2021
0,00 € Kia Slovakia s. r. o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
12. November 2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb v spojení s ustanoveniami Zmluvy o dielo
SIOV-03952/2021
0,00 € D & D STUDIO s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
11. November 2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
DUAL-03947/2021
0,00 € Dom techniky ZSVTS KE s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
9. November 2021
Zmluva o poskytovaní služieb v spojení s ustanoveniami Zmluvy o dielo
SIOV-03951/2021
8 580,00 € D & D STUDIO s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
28. Október 2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
DUAL-03946/2021
0,00 € Deutsch – Slowakische Akademien, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
20. Október 2021
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03950/2021
7 800,00 € Slovenský zväz kuchárov a cukrárov Štátny inštitút odborného vzdelávania
19. Október 2021
Dodatok č.1 k Zmluve o vydaní firemných kariet Diners Club
SIOV-03949/2021
0,00 € Diners Club CS, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
30. September 2021
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb
SIOV-03945/2021
0,00 € ACTA – preklady a tlmočenie s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
16. September 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03944/2021
0,00 € Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska Štátny inštitút odborného vzdelávania
8. September 2021
Kúpna zmluva
SIOV-03942/2021
20 342,06 € Hauerland spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
8. September 2021
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03943/2021
1 700,00 € Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska Štátny inštitút odborného vzdelávania
31. August 2021
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb online prenosu a videozáznamov z odborných podujatí
SIOV-03941/2021
19 920,00 € Jakub Ondejka - Betoon production Štátny inštitút odborného vzdelávania
9. August 2021
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03940/2021
2 500,00 € Slovenská asociácia kvetinárov a floristov Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. August 2021
Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
SIOV-03936/2021
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. August 2021
Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní služieb Business Internet a Business Internet Light
SIOV-03935/2021
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. August 2021
Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
SIOV-03938/2021
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania