Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov - Dual Point Nitra
DUAL-03897/2020
0,00 € Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
11. Január 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov - Centrum orientácie Nitra
DUAL-03898/2020
0,00 € Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
16. December 2020
Kolektívna zmluva
SIOV-03900/2020
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu ŠIOV Štátny inštitút odborného vzdelávania
9. December 2020
Rámcová dohoda
SIOV-03895/2020
6 111,60 € Tecprom - Trifit spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
4. December 2020
Kúpna zmluva
Z202032022_Z
1 610,40 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Štátny inštitút odborného vzdelávania
26. November 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov - DP Košice
DUAL-03891/2020
0,00 € Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
23. November 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov - DP Nitra
DUAL-03892/2020
0,00 € Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
23. November 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - DP Žilina
DUAL-03894/2020
0,00 € printio, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
23. November 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov - CO Nitra
DUAL-03893/2020
0,00 € Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
19. Október 2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. SIOV-03825/2019
SIOV-03890/2020
0,00 € Asseco Central Europe, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
19. Október 2020
Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby za oblasť ochrany osobných údajov
SIOV-03889/2020
15 552,00 € Algger s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
15. Október 2020
Rámcová dohoda
SIOV-03888/2020
19 000,00 € Jakub Ondejka - Betoon production Štátny inštitút odborného vzdelávania
13. Október 2020
Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+ číslo zmluvy 2020-1-SK01-KA202-078249
SIOV-03887/2020
244 417,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Štátny inštitút odborného vzdelávania
6. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202024224_Z
924,00 € LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Štátny inštitút odborného vzdelávania
30. September 2020
Rámcová dohoda
Z202023473_Z
11 100,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Štátny inštitút odborného vzdelávania
28. September 2020
Kúpna zmluva
Z202023205_Z
706,80 € ZILLION quadrate, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
24. September 2020
Rámcová dohoda
Z202022718_Z
9 251,40 € Tibor Varga TSV PAPIER Štátny inštitút odborného vzdelávania
23. September 2020
Čiastková zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb
SIOV-03886/2020
2 016,00 € Promotion Partners, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
21. September 2020
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03885/2020
1 500,00 € Stredná odborná škola záhradnícka Štátny inštitút odborného vzdelávania
4. September 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
SIOV-03884/2020
3 000,00 € Boris Tetřev - ALTERWEB Štátny inštitút odborného vzdelávania