Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03976/2022
4 000,00 € Stredná odborná škola stavebná Štátny inštitút odborného vzdelávania
11. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03975/2022
0,00 € Slovenský zväz kuchárov a cukrárov Štátny inštitút odborného vzdelávania
8. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20222991_Z
10 558,80 € Viliam Turan TURANCAR Štátny inštitút odborného vzdelávania
4. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03974/2022
7 500,00 € Stredná odborná škola veterinárna Štátny inštitút odborného vzdelávania
28. Marec 2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03973/2022
6 200,00 € Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Štátny inštitút odborného vzdelávania
21. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
SIOV-03972/2022
16 800,00 € TEMPEST a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
15. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
SIOV-03971/2022
10 699,60 € Falkensteiner Hotel Bratislava s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
9. Marec 2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03970/2022
5 290,88 € Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Štátny inštitút odborného vzdelávania
8. Marec 2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03969/2022
12 925,00 € Stredná odborná škola techniky a služieb Štátny inštitút odborného vzdelávania
4. Marec 2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03968/2022
6 700,00 € Stredná odborná škola dopravná Štátny inštitút odborného vzdelávania
1. Marec 2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03967/2022
34 074,88 € Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka Štátny inštitút odborného vzdelávania
28. Február 2022
Zmluva o nájme multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovaní súvisiacich služieb
SIOV-03966/2022
11 193,60 € CPO s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
18. Február 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. SOK-03923/2021
SOK-03965/2022
0,00 € Asseco Central Europe, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
8. Február 2022
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej 10. decembra 2020
SIOV-03964/2022
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu ŠIOV Štátny inštitút odborného vzdelávania
2. Február 2022
Zmluva o poskytnutí služieb č. SIOV-03958/2022
SIOV-03958/2022
0,00 € EDUVAN, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
2. Február 2022
Zmluva o poskytnutí služieb č. SIOV-03959/2022
SIOV-03959/2022
21 700,00 € EDUVAN, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
28. Január 2022
Dodatok č. 1 k Memorandu o spolupráci zo dňa 30.11.2021
SIOV-03963/2022
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Štátny inštitút odborného vzdelávania
26. Január 2022
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve
SIOV-03961/2022
0,00 € Stromová offices, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
25. Január 2022
Specific Agreement No 2022-CED.362/GP/DSI/ReferNet-SGA/001/21
SIOV-03962/2022
33 625,00 € Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training Štátny inštitút odborného vzdelávania
20. Január 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03960/2022
0,00 € Slovenský zväz kuchárov a cukrárov Štátny inštitút odborného vzdelávania