Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2023
Zmluva o nájme dopravných prostriedkov č. AOAS-1-80/2023
SIOV-04032/2023
33 120,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
22. Jún 2023
Zmluva o účasti na výstave
SIOV-04030/2023
0,00 € MP-Soft, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
20. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
SIOV-04029/2023
19 000,00 € i-kiu - motion, graphic, backend Gmbh Štátny inštitút odborného vzdelávania
20. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20235893_Z
2 634,00 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Štátny inštitút odborného vzdelávania
14. Jún 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. SOK-03923/2021
SOK-04027/2023
0,00 € Asseco Central Europe, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
19. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
SIOV-04028/2023
6 000,00 € AUTO TEAM 4x4, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
27. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 0002185
SIOV-04026/2023
3 448,80 € O2 Slovakia, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
21. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-04025/2023
4 200,00 € Stredná odborná škola stavebná Štátny inštitút odborného vzdelávania
17. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-04024/2023
5 000,00 € Stredná odborná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
SIOV-04023/2023
2 592,00 € BEXPO s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
28. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-04022/2023
6 200,00 € Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Štátny inštitút odborného vzdelávania
22. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
SIOV-04021/2023
988,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Štátny inštitút odborného vzdelávania
17. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
SIOV-04020/2023
7 291,00 € EZEX s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
14. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20231579_Z
54 120,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
9. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-04019/2023
41 000,00 € Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Štátny inštitút odborného vzdelávania
6. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-04018/2023
6 934,55 € Obchodná akadémia Štátny inštitút odborného vzdelávania
21. Február 2023
Zmluva o dielo
SIOV-04017/2023
28 420,00 € Stredná odborná škola elektrotechnická Štátny inštitút odborného vzdelávania
21. Február 2023
Zmluva o nájme multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovaní súvisiacich služieb
SIOV-04016/2023
0,00 € CPO s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
16. Február 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. SOK-03923/2021
SOK-04015/2023
0,00 € Asseco Central Europe, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
27. Január 2023
Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania na rok 2023
SIOV-04014/2023
10 718 406,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Štátny inštitút odborného vzdelávania