Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Marec 2021
Partnerská zmluva k realizácii projektu MESU
SIOV-03918/2021
8 300,00 € Altınşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Štátny inštitút odborného vzdelávania
25. Marec 2021
Rámcová dohoda
Z20215301_Z
158 923,74 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
25. Marec 2021
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03919/2021
3 454,70 € Stredná odborná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
17. Marec 2021
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/1/2016
DUAL-03915/2021
31 711 257,73 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Štátny inštitút odborného vzdelávania
4. Marec 2021
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03914/2021
3 220,00 € Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Štátny inštitút odborného vzdelávania
2. Marec 2021
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
SIOV-03913/2021
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu ŠIOV Štátny inštitút odborného vzdelávania
25. Február 2021
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/1/2016
DUAL-03912/2021
31 711 257,73 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Štátny inštitút odborného vzdelávania
25. Február 2021
Zmluva o nájme multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovaní súvisiacich služieb
SIOV-03911/2021
10 788,00 € CPO s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
24. Február 2021
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03909/2021
21 670,00 € Krajské centrum voľného času Štátny inštitút odborného vzdelávania
24. Február 2021
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03910/2021
6 200,00 € Slovenský zväz kuchárov a cukrárov Štátny inštitút odborného vzdelávania
22. Február 2021
Specific Agreement No 2021-0030/GP/DSI/ReferNet-SGA/003/20
SIOV-03908/2021
33 625,00 € Cedefop Štátny inštitút odborného vzdelávania
18. Február 2021
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03907/2021
3 950,00 € Stredná odborná škola dopravná Štátny inštitút odborného vzdelávania
9. Február 2021
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03906/2021
5 714,50 € Stredná odborná škola techniky a služieb Štátny inštitút odborného vzdelávania
4. Február 2021
Rámcová dohoda
SIOV-03905/2021
0,00 € Stredná odborná škola polygrafická Štátny inštitút odborného vzdelávania
1. Február 2021
Zmluva o poskytnutí služieb
SIOV-03902/2021
21 700,00 € EDUVAN, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
1. Február 2021
Zmluva o poskytnutí služieb
SIOV-03903/2021
0,00 € EDUVAN, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
27. Január 2021
Rámcová zmluva o spolupráci
SIOV-03904/2021
9 072,00 € Slovak Telekom, a. s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
13. Január 2021
Amendment to Grant Agreement 604375-EPP-1-2018-1-SK-EPPKA2-EPALE NSS
SIOV-03901/2021
0,00 € European Commission, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Štátny inštitút odborného vzdelávania
11. Január 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov - DP Košice
DUAL-03896/2020
0,00 € Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
11. Január 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Dual Point Žilina
DUAL-03899/2020
0,00 € printio, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania