Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-04013/2023
21 230,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická Štátny inštitút odborného vzdelávania
17. Január 2023
Zmluva o spolupráci
SIOV-04011/2023
97 750,00 € Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji Štátny inštitút odborného vzdelávania
17. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
SIOV-04008/2023
0,00 € EDUVAN, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
17. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
SIOV-04009/2023
21 700,00 € EDUVAN, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
12. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
SIOV-04012/2023
19 000,00 € i-kiu - motion, graphic, backend Gmbh Štátny inštitút odborného vzdelávania
11. Január 2023
Memorandum o spolupráci pri budovaní systému overovania kvalifikácií a realizácií národného projektu „Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej Republike“
SIOV-04007/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Štátny inštitút odborného vzdelávania
11. Január 2023
Specific Agreement No 2023-CED.934/GP/DVQ/ReferNet-SGA/001/22
SIOV-04010/2023
33 625,00 € Cedefop – European Centre for the Development of Vocational Training Štátny inštitút odborného vzdelávania
20. December 2022
Kolektívna zmluva
SIOV-04005/2022
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu ŠIOV Štátny inštitút odborného vzdelávania
20. December 2022
Zmluva o poskytnutí služieb zodpovednej osoby za oblasť ochrany osobných údajov
SIOV-04004/2022
15 552,00 € Algger s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
20. December 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. SOK-03923/2021
SOK- 03986/2022
0,00 € Asseco Central Europe, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
20. December 2022
Contract ILAV4
SIOV-04006/2022
0,00 € Digitális Jólét Nonprofit Kft. Štátny inštitút odborného vzdelávania
2. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
SIOV-04003/2022
12 720,50 € Tatry mountain resorts, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
7. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
SIOV-04002/2022
4 856,00 € CPI Hotels Slovakia, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
25. Október 2022
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových MOL Group GOLD kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
SIOV-04000/2022
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
25. Október 2022
Zmluva o partnerstve
SIOV-04001/2022
0,00 € Slovak Business Agency Štátny inštitút odborného vzdelávania
25. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/308/2019
SOK-03997/2022
11 776 696,22 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Štátny inštitút odborného vzdelávania
20. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
SIOV-03999/2022
19 000,00 € i-kiu - motion, graphic, backend Gmbh Štátny inštitút odborného vzdelávania
14. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v spojení s ustanoveniami Zmluvy o dielo
SIOV-03998/2022
17 280,00 € ATIPIC spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
11. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
SIOV-03996/2022
6 394,00 € HOTEL DEVÍN, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
29. September 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb online prenosu a videozáznamov z odborných podujatí
SIOV-03994/2022
Doplnená
17 800,00 € Betoon production s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania