Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2020
Zmluva o nájme multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovaní súvisiacich služieb
SIOV-03856/2020
24 850,80 € CPO s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
22. Január 2020
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03855/2020
6 965,00 € Stredná odborná škola dopravná Štátny inštitút odborného vzdelávania
20. Január 2020
Kolektívna zmluva
SIOV-03853/2020
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu ŠIOV Štátny inštitút odborného vzdelávania
20. Január 2020
Kúpna zmluva
Z2020789_Z
1 570,00 € Lukáš Okkel - SLOVEX Štátny inštitút odborného vzdelávania
20. Január 2020
Dohoda o spolupráci na realizácii projektu „ Plány pre rozvoj základných zručností na Slovensku“, číslo Dohody: VS/2019/0106
SIOV-03854/2020
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR Štátny inštitút odborného vzdelávania
15. Január 2020
Zmluva na nákup vysielacieho času
DUAL-03852/2020
700 000,00 € Media RTVS, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
13. Január 2020
Dohoda o spolupráci na realizácií projektu "Plány pre rozvoj základných zručností na Slovensku"
VS/2019/0106
65 600,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Štátny inštitút odborného vzdelávania
10. Január 2020
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
SIOV-03851/2019
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Štátny inštitút odborného vzdelávania
23. December 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/308/2019
SOK-03850/2019
11 780 130,64 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Štátny inštitút odborného vzdelávania
20. December 2019
Memorandum o spolupráci
SIOV-03849/2019
0,00 € Štátny pedagogický ústav Štátny inštitút odborného vzdelávania
19. December 2019
Zmluva o prevode domény
SIOV-03848/2019
0,00 € Apple Pie s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
18. December 2019
Kúpna zmluva
Z201937720_Z
2 999,99 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Štátny inštitút odborného vzdelávania
17. December 2019
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia - ZENIT
SIOV-03845/2019
21 291,00 € Stredná odborná škola automobilová Štátny inštitút odborného vzdelávania
17. December 2019
Zmluva č. PZ002000057855_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
SIOV-03847/2019
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
16. December 2019
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
SIOV-03846/2019
108 714,00 € Promotion Partners, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
4. December 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
SIOV-03844/2019
15 443,70 € OMEGA Investments a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. December 2019
Kúpna zmluva
SIOV-03843/2019
6 978,00 € Hauerland spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
27. November 2019
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou m. vozidla č. 6 605 542 205
SIOV-03842/2019
110,93 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štátny inštitút odborného vzdelávania
18. November 2019
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
SIOV-03841/2019
23 100,00 € PACTUM PARK, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
6. November 2019
AMENDMENT No 1 (VS/2019/0240) to GRANT AGREEMENT No VS/2019/0106
SIOV-03840/2019
385 100,00 € European Commission Štátny inštitút odborného vzdelávania