Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2018
Zmluva o odstúpení (Assignment contract)
SIOV-03789/2018
215 570,00 € Národný ústav celoživotného vzdelávania Štátny inštitút odborného vzdelávania
20. December 2018
Zmluva o odstúpení (Assignment contract)
SIOV-03790/2018
201 605,00 € Národný ústav celoživotného vzdelávania Štátny inštitút odborného vzdelávania
17. December 2018
Rozhodnutie o pridelení grantu (Grant Decision for Action)
SIOV-03788/2018
253 056,00 € Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Štátny inštitút odborného vzdelávania
7. December 2018
Zmluva o vykonaní auditu
SIOV-03787/2018
3 360,00 € AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
6. December 2018
Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 6 823 814 459
SIOV-03786/2018
88,87 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štátny inštitút odborného vzdelávania
29. November 2018
Rámcová dohoda
Z201851239_Z
12 950,00 € COPY PRINT GROUP, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
27. November 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
334/2018
500,00 € Národné osvetové centrum Štátny inštitút odborného vzdelávania
26. November 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
SIOV-03785/2018
19 800,00 € Global Enterprise s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
26. November 2018
Rámcová dohoda
Z201850913_Z
Zrušená
24 990,00 € DMC, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
26. November 2018
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03783/2018
5 000,00 € Slovenský zväz kuchárov a cukrárov Štátny inštitút odborného vzdelávania
23. November 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SIOV-03784/2018
500,00 € Národné osvetové centrum Štátny inštitút odborného vzdelávania
21. November 2018
Zmluva o partnerstve
SIOV-03782/2018
0,00 € Slovak Business Agency Štátny inštitút odborného vzdelávania
20. November 2018
Mandátna zmluva „Zabezpečenie realizácie procesu verejného obstarávania“
SOK-03778/2018
11 880,00 € PACTUM PARK, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
19. November 2018
Zmluva o spolupráci
SIOV-03781/2018
540,00 € Národné osvetové centrum Štátny inštitút odborného vzdelávania
16. November 2018
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 6821460183
SIOV-03780/2018
902,74 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
15. November 2018
Zmluva o dielo
NSK-03774/2018
46 800,00 € Asseco Central Europe, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
15. November 2018
Zmluva o poskytnutí služieb
SIOV-03779/2018
10 000,00 € Promotion Partners, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
13. November 2018
Contract between the coordinator and the co-beneficiary
SIOV-03777/2018
0,00 € Obchodná akadémia Štátny inštitút odborného vzdelávania
12. November 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP
DUAL-03775/2018
0,00 € Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk Štátny inštitút odborného vzdelávania
12. November 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03776/2018
0,00 € Stredná odborná škola strojnícka Štátny inštitút odborného vzdelávania