Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2020
Zmluva o prevode domény
SIOV-03881/2020
163,80 € Mgr. Ľubica Gállová Štátny inštitút odborného vzdelávania
11. August 2020
Dohoda o urovnaní
SIOV-03879/2020
0,00 € Auto BB, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
11. August 2020
Zmluva o poskytnutí služieb zodpovednej osoby za oblasť ochrany osobných údajov
SIOV-03878/2020
0,00 € Algger s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
11. August 2020
Dodatok č. 1 k zmluve na nákup vysielacieho času
DUAL-03877/2020
0,00 € Media RTVS, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
20. Apríl 2020
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03873/2020
3 084,00 € Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Štátny inštitút odborného vzdelávania
17. Apríl 2020
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci pri zabezpečení podujatia ŠIOV-03826/2019
SIOV-03874/2020
0,00 € Krajské centrum voľného času Štátny inštitút odborného vzdelávania
31. Marec 2020
Rámcová dohoda
Z20206097_Z
208 298,02 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
13. Marec 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20204755_Z
Zrušená
8 049,32 € Viliam Turan TURANCAR Štátny inštitút odborného vzdelávania
10. Marec 2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DUAL-03872/2020
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Štátny inštitút odborného vzdelávania
6. Marec 2020
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
SIOV-03871/2020
0,00 € Stromová Offices, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
6. Marec 2020
Grantová dohoda k realizácii projektu PSA - Malerakademie
SIOV-03870/2020
11 188,00 € Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Marec 2020
Framework Partnership Agreement No 2019-FPA21/GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19
SIOV-03867/2020
0,00 € Cedefop Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Marec 2020
Specific Agreement No 2020-0032/GP/DSI/ReferNet_SGA/001/19
SIOV-03868/2020
33 625,00 € Cedefop Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Marec 2020
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03869/2020
1 000,00 € Integrovaný odborový zväz Štátny inštitút odborného vzdelávania
18. Február 2020
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03866/2020
1 000,00 € Odborový zväz DREVO, LESY, VODA Štátny inštitút odborného vzdelávania
17. Február 2020
Zmluva o vykonaní auditu
SIOV-03864/2020
1 920,00 € AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
13. Február 2020
Dohoda medzi spoločnými prevádzkovateľmi
DUAL-03865/2020
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Štátny inštitút odborného vzdelávania
6. Február 2020
Partnerská zmluva k realizácii projektu AGROMECHATRONIK
SIOV-03862/2020
16 991,00 € Stredná odborná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
6. Február 2020
Memorandum o spolupráci
SIOV-03863/2020
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Štátny inštitút odborného vzdelávania
31. Január 2020
Zmluva o poskytnutí služieb
SIOV-03857/2020
0,00 € EDUVAN, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania