Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. September 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb
DUAL-03821/2019
0,00 € Skupina dodávateľov: CENTIRE s.r.o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava SK Štátny inštitút odborného vzdelávania
16. September 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
DUAL-03822/2019
0,00 € InterWay, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. September 2019
Poistná zmluva č. 73025569
SIOV-03820/2019
379,56 € Union poisťovňa, a. s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
13. August 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
SIOV-03819/2019
14 880,00 € Produkcia s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
29. Júl 2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DUAL-03818/2019
33 626 257,73 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Štátny inštitút odborného vzdelávania
24. Júl 2019
GRANT AGREEMENT FOR AN ACTION WITH MULTIPLE BENEFICIARIES
SIOV-03817/2019
385 100,00 € European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion Štátny inštitút odborného vzdelávania
23. Júl 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
SIOV-03816/2019
7 841,20 € Austria Trend Hotel Management Slovakia, spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
22. Júl 2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu
SIOV-03815/2019
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
22. Júl 2019
Zmluva o dielo
DUAL-03813/2019
7 300 000,00 € InterWay, a. s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
22. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
DUAL-03812/2019
5 231 800,00 € Skupina dodávateľov: Centire s.r.o., TRANSFER Slovensko, spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
18. Júl 2019
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03814/2019
1 500,00 € Stredná odborná škola záhradnícka Štátny inštitút odborného vzdelávania
8. Júl 2019
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb
SIOV-03811/2019
14 500,00 € Preklady s.r.o Štátny inštitút odborného vzdelávania
4. Júl 2019
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 6 603 015 444
SIOV-03809/2019
119,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štátny inštitút odborného vzdelávania
28. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí služieb zodpovednej osoby za oblasť ochrany osobných údajov
SIOV-03810/2019
8 496,00 € Algger s. r. o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
13. Jún 2019
Zmluva o dielo
SIOV-03808/2019
5 225,00 € Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií Štátny inštitút odborného vzdelávania
10. Jún 2019
Zmluva o výpožičke
SIOV-03807/2019
0,00 € Národný ústav celoživotného vzdelávania Štátny inštitút odborného vzdelávania
31. Máj 2019
Hromadná zmluva poskytovaní verejných služieb
SIOV-03806/2019
13 244,40 € Slovak Telekom, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
30. Máj 2019
GRANT AGREEMENT FOR AN ACTION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME
SIOV-03805/2019
150 000,00 € Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Štátny inštitút odborného vzdelávania
13. Máj 2019
Kúpna zmluva
Z201914529_Z
1 180,00 € LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Štátny inštitút odborného vzdelávania
26. Apríl 2019
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
SIOV-03803/2019
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Štátny inštitút odborného vzdelávania