Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2019
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou m. vozidla č. 6 605 542 205
SIOV-03842/2019
110,93 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štátny inštitút odborného vzdelávania
18. November 2019
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
SIOV-03841/2019
23 100,00 € PACTUM PARK, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
6. November 2019
AMENDMENT No 1 (VS/2019/0240) to GRANT AGREEMENT No VS/2019/0106
SIOV-03840/2019
385 100,00 € European Commission Štátny inštitút odborného vzdelávania
6. November 2019
Dohoda o spolupráci na akcii s viacerými príjemcami, číslo Dohody: VS/2019/0106
SIOV-03839/2019
20 410,00 € Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Štátny inštitút odborného vzdelávania
5. November 2019
Dohoda o spolupráci na akcii s viacerými príjemcami, číslo Dohody: VS/2019/0106
SIOV-03836/2019
20 410,00 € Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike Štátny inštitút odborného vzdelávania
5. November 2019
COOPERATION AGREEMENT for an ACTION WITH MULTIPLE BENEFICARIES, AGREEMENT NUMBER: VS/2019/0106
SIOV-03837/2019
52 300,00 € The National Adult Learning Organisation (AONTAS) Štátny inštitút odborného vzdelávania
5. November 2019
COOPERATION AGREEMENT for an ACTION WITH MULTIPLE BENEFICARIES, AGREEMENT NUMBER: VS/2019/0106
SIOV-03838/2019
54 900,00 € European Association for the Education of Adults (EAEA) Štátny inštitút odborného vzdelávania
31. Október 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
SIOV-03835/2019
21 153,12 € agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Štátny inštitút odborného vzdelávania
30. Október 2019
Zmluva o partnerstve
SIOV-03834/2019
0,00 € Slovak Business Agency Štátny inštitút odborného vzdelávania
29. Október 2019
PZP - Poistenie zodpovednosti na škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 6 605 137 568
SIOV-03833/2019
124,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štátny inštitút odborného vzdelávania
29. Október 2019
PZP - Poistenie zodpovednosti na škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 6 605 137 567
SIOV-03832/2019
124,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štátny inštitút odborného vzdelávania
24. Október 2019
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
SIOV-03830/2019
0,00 € Stromová offices, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
24. Október 2019
Zmluva o vykonaní auditu
SIOV-03831/2019
1 000,00 € AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
18. Október 2019
Memorandum o spolupráci pri Transformácii OVP a rozvoj systému duálneho vzdelávania na Slovensku
DUAL-03829/2019
0,00 € Žilinsky samosprávny kraj Štátny inštitút odborného vzdelávania
18. Október 2019
Memorandum o porozumení pre vytvorenie partnerstva na podporu systému duálneho vzdelávania
DUAL-03827/2019
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj a Bratislavská regionálna komora SOPK Štátny inštitút odborného vzdelávania
18. Október 2019
Memorandum o spolupráci
DUAL-03828/2019
0,00 € Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania Štátny inštitút odborného vzdelávania
18. Október 2019
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03826/2019
34 075,00 € Krajské centrum voľného času Štátny inštitút odborného vzdelávania
30. September 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
SIOV-03825/2019
555 000,00 € Asseco Central Europe, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
18. September 2019
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03823/2019
5 000,00 € Slovenský zväz kuchárov a cukrárov Štátny inštitút odborného vzdelávania
18. September 2019
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03824/2019
1 000,00 € Polat Elalmis Hair Salon Štátny inštitút odborného vzdelávania