Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2023
Zmluva č. 27/2023
Zmluva č. 27/2023
600,00 € Mgr. art. Renáta Jurčová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
2. Máj 2023
Zmluva č. 31/2023
Zmluva č. 31/2023
200,00 € PhDr. Eva Jacevičová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
2. Máj 2023
Zmluva č. 32/2023
Zmluva č. 32/2023
200,00 € Mgr. Ľubica Bekéniová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
2. Máj 2023
Zmluva č. 26/2023
Zmluva č. 26/2023
200,00 € PaedDr. Mária Kuderjavá, PhD. Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
2. Máj 2023
Zmluva č. 25/2023
Zmluva č. 25/2023
200,00 € Mgr. Marta Vilhanová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
2. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 33/2023
Zmluva o dielo č. 33/2023
400,00 € Štefan Kehl Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
2. Máj 2023
Zmluva č. 24/2023
Zmluva č. 24/2023
600,00 € Mgr. Jaroslava Čajková Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
2. Máj 2023
Zmluva č. 28/2023
Zmluva č. 28/2023
200,00 € doc. PhDr. Miron Pukan PhD. Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
2. Máj 2023
Zmluva č. 30/2023
Zmluva č. 30/2023
600,00 € Mgr. Soňa Pariláková, PhD. Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
2. Máj 2023
Zmluva č. 29/2023
Zmluva č. 29/2023
200,00 € Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD. Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
31. Marec 2023
Zmluva č. 22/2023
Zmluva č. 22/2023
130,00 € Mgr. art. Peter Králik Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
31. Marec 2023
Zmluva č. 23/2023
Zmluva č. 23/2023
130,00 € Ing. Vladimír Latta Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
31. Marec 2023
Zmluva č. 21/2023
Zmluva č.21/2023
170,00 € Ing. Igor Šimko Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
24. Marec 2023
Zmluva č. 13/2023
Zmluva č. 13/2023
120,00 € Mgr. Erika Kuriľaková Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
24. Marec 2023
Zmluva č. 20/2023
Zmluva č. 20/2023
120,00 € PhDr. Mária Rutkayová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
24. Marec 2023
Zmluva č. 14/2023
Zmluva č. 14/2023
120,00 € Mgr. Irena Vargová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
24. Marec 2023
Zmluva č. 11/2023
Zmluva č. 11/2023
120,00 € PaedDr. Otília Semanová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
24. Marec 2023
Zmluva č. 12/2023
Zmluva č. 12/2023
240,00 € Mgr. Maria Kasičová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
24. Marec 2023
Zmluva č. 19/2023
Zmluva č. 19/2023
120,00 € PhDr. Eva Jacevičová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
24. Marec 2023
Zmluva č. 17/2023
Zmluva č. 17/2023
120,00 € Mgr. Mária Buchtová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum