Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2022
Zmluva č. 72/2022
Zmluva č. 72/2022
400,00 € Mgr. Viktor Gliganič Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
13. September 2022
Zmluva o výpožičke predmetov
14/2022
0,00 € Zemplínske múzeum v Michalovciach Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
26. August 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 149/2008
20220651
0,00 € Mesto Michalovce Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň, Súkromná základná umelecká škola
25. August 2022
Zmluva č. 68/2022
Zmluva č. 68/2022
50,00 € Monika Lukačková Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
25. August 2022
Zmluva č. 67/2022
Zmluva č. 67/2022
50,00 € Katarína Tomašová Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
25. August 2022
Zmluva č. 69/2022
Zmluva č. 69/2022
250,00 € Ing. Igor Šimko Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
25. August 2022
Zmluva č. 66/2022
Zmluva č. 66/2022
50,00 € Jana Žeňuchová Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
25. August 2022
Zmluva č. 71/2022
Zmluva č. 71/2022
250,00 € Ing. Mgr. art. Juraj Tkáčik Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
25. August 2022
Zmluva č. 70/2022
Zmluva č. 70/2022
250,00 € Mgr. art. Peter Králik Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
11. August 2022
Zmluva č. 48/2022
Zmluva č. 48/2022
270,00 € Folklórna skupina Hatalovčan Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
11. August 2022
Zmluva č. 56/2022
Zmluva o dielo č. 56/2022
120,00 € Dvojo z Mihaľovec Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
11. August 2022
Zmluva č. 60/2022
Zmluva č. 60/2022
120,00 € Spevácka skupina Záhorčan vz. Jiří Balog Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
11. August 2022
Zmluva č. 61/2022
Zmluva č. 61/2022
300,00 € Folklórne združenie Zemplínčaňe - Svojina Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
11. August 2022
Zmluva č. 62/2022
Zmluva č. 62/2022
200,00 € Anna Dudášová Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
11. August 2022
Zmluva č. 51/2022
Zmluva č. 51/2022
150,00 € Sobrančan - Spevácka skupina Sobrančanky Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
11. August 2022
Zmluva č. 50/2022
Zmluva č. 50/2022
150,00 € Folklórna skupina Porubjan vz. Marta Dudová Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
11. August 2022
Zmluva č. 52/2022
Zmluva č. 52/2022
150,00 € Spevácka súbor Tarnavčan Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
11. August 2022
Zmluva č. 54/2022
Zmluva č. 54/2022
150,00 € Folklórna skupina Rakovčan Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
11. August 2022
Zmluva č. 64/2022
Zmluva č. 64/2022
150,00 € Mgr. art. Miroslav Kisty Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
11. August 2022
Zmluva č. 55/2022
Zmluva č. 55/2022
120,00 € Mužská spevácka skupina Bracovski chlopi Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň