Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2023
Zmluva č. 48/2023
Zmluva č. 48/2023
120,00 € Gabriel Timko Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
12. Júl 2023
Zmluva č. 49/2023
Zmluva č. 49/2023
120,00 € Dominika Dudlová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
30. Jún 2023
Zmluva č. 46/2023
Zmluva č. 46/2023
120,00 € Michal Golas Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
30. Jún 2023
Zmluva č. 43/2023
Zmluva č. 43/2023
120,00 € Emília Soročinová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
30. Jún 2023
Zmluva č. 44/2023
Zmluva č. 44/2023
240,00 € Bc. Lucia Špáková Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
30. Jún 2023
Zmluva č. 45/2023
Zmluva č. 45/2023
120,00 € Bc. Veronika Nemjo Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
20. Jún 2023
Zmluva č. 39/2023
Zmluva č. 39/2023
120,00 € Mária Košičanová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
20. Jún 2023
Zmluva č. 40/2023
Zmluva č. 40/2023
120,00 € Juraj Kanaloš Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
20. Jún 2023
Zmluva č. 41/2023
Zmluva č. 41/2023
120,00 € Denisa Prievalská Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
20. Jún 2023
Zmluva č. 42/2023
Zmluva č. 42/2023
120,00 € Bc. Lucia Špáková Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
16. Máj 2023
Zmluva č. 35/2023
Zmluva č.35/2023
150,00 € Mgr. Mária Hlavačová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
16. Máj 2023
Zmluva č. 37/2023
Zmluva č. 37/2023
150,00 € Katarína Kišidayová DiS. art. Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
16. Máj 2023
Zmluva č. 36/2023
Zmluva č. 36/2023
150,00 € Mgr. art. Balázs Bogdán Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
16. Máj 2023
Zmluva č. 38/2023
Zmluva č. 38/2023
100,00 € Anna Dudašová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
4. Máj 2023
Dodatok č.1 k Zmluve č.28/2023
Dodatok č.1 k Zmluve č.28/2023
0,00 € doc. PhDr. Miron Pukan PhD. Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
4. Máj 2023
Dodatok č.1
Dodatok č.1/2023
0,00 € Mgr. art. Renáta Jurčová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
3. Máj 2023
Zmluva č. 34/2023
Zmluva č.34/2023
100,00 € Gabriel Kuriľak Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
2. Máj 2023
Zmluva č. 27/2023
Zmluva č. 27/2023
600,00 € Mgr. art. Renáta Jurčová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
2. Máj 2023
Zmluva č. 31/2023
Zmluva č. 31/2023
200,00 € PhDr. Eva Jacevičová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
2. Máj 2023
Zmluva č. 32/2023
Zmluva č. 32/2023
200,00 € Mgr. Ľubica Bekéniová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum