Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Máj 2022
Zmluva č. 31/2022
Zmluva č. 31/2022
150,00 € Emília Rudincová Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
11. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
Zkcah228/2022
0,00 € Mestské kultúrne stredisko Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
3. Máj 2022
Zmluva č. 21/2022
Zmluva č. 21/2022
125,00 € Mgr. Silvia Zubková Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
3. Máj 2022
Zmluva č. 16/2022
Zmluva č. 16/2022
250,00 € doc. PhDr. Miron Pukan PhD. Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
3. Máj 2022
Zmluva č. 20/2022
Zmluva č. 20/2022
125,00 € Mgr. Mária Kasičová Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
3. Máj 2022
Zmluva č. 23/2022
Zmluva č. 23/2022
125,00 € PhDr. Eva Jacevičová Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
3. Máj 2022
Zmluva č. 17/2022
Zmluva č. 17/2022
250,00 € Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD. Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
3. Máj 2022
Zmluva č. 18/2022
Zmluva č. 18/2022
125,00 € Mgr. Jela Timková Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
3. Máj 2022
Zmluva č. 19/2022
Zmluva č. 19/2022
250,00 € Mgr. Ľubica Bekéniová Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
3. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 25/2022
Zmluva o dielo č. 25/2022
200,00 € Štefan Kehl Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
3. Máj 2022
Zmluva č. 22/2022
Zmluva č. 22/2022
125,00 € MgA. Mgr. Marica Harčariková Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
3. Máj 2022
Zmluva č. 24/2022
Zmluva č. 24/2022
125,00 € Mgr. Erika Kuriľáková Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
20. Apríl 2022
Zmluva č. 14/2022
Zmluva č. 14/2022
100,00 € Mgr. Ľubica Bekéniová Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
20. Apríl 2022
Zmluva č. 15/2022
Zmluva č. 15/2022
100,00 € MgA. Mgr. Marica Harčariková Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
1. Apríl 2022
Zmluva č. 13/2022
Zmluva č. 13/2022
90,00 € Mgr. art. Veronika Bažalíková Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
1. Apríl 2022
Zmluva č. 11/2022
Zmluva č. 11/2022
120,00 € Ing. Igor Šimko Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
1. Apríl 2022
Zmluva č. 12/2022
Zmluva č. 12/2022
90,00 € Mgr. art. Peter Králik Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
1. Apríl 2022
Zmluva č. 8/2022
Zmluva č. 8/2022
110,00 € Mgr. Viera Džoganová Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
1. Apríl 2022
Zmluva o dielo č. 10/2022
Zmluva o dielo č. 10/2022
100,00 € Štefan Kehl Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
1. Apríl 2022
Zmluva č. 7/2022
7/2022
0,00 € Mgr. Ružena Hospodárová DiS. art. Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň