Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Zmluva č. 87/2023
Zmluva č. 87/2023
120,00 € Marianna Koščová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
27. November 2023
Zmluva č. 83/2023
Zmluva č. 83/2023
180,00 € Valéria Mitrová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
27. November 2023
Zmluva č. 84/2023
Zmluva č. 84/2023
150,00 € Ing. Ján Ihnát Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
27. November 2023
Zmluva č. 86/2023
Zmluva č. 86/2023
860,00 € An Atelier Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
27. November 2023
Zmluva č. 82/2023
Zmluva č.82/2023
180,00 € Bc. Lucia Špáková Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
27. November 2023
Zmluva č. 81/2023
Zmluva č.81/2023
150,00 € Miroslav Babinčák Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
27. November 2023
Zmluva č. 85/2023
Zmluva č. 85/2023
180,00 € Denisa Prievalská Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
24. November 2023
Zmluva č. 75/2023
Zmluva č. 75/2023
120,00 € PaedDr. Veronika Savková Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
24. November 2023
Zmluva č. 79/2023
Zmluva č. 79/2023
200,00 € Mgr. art. Tatiana Kanišáková , PhD. Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
24. November 2023
Zmluva č. 80/2023
Zmluva č. 80/2023
200,00 € Gréckokatolický chrámový zbor bl.P.P. Gojdiča Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
24. November 2023
Zmluva č. 76/2023
Zmluva č. 76/2023
120,00 € Hlahol o.z. Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
24. November 2023
Zmluva č. 72/2023
Zmluva č. 72/2023
200,00 € Milan Mesaroš Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
24. November 2023
Zmluva č. 78/2023
Zmluva č. 78/2023
100,00 € Mgr. Jela Timková Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
24. November 2023
Zmluva č. 74/2023
Zmluva č. 74/2023
120,00 € Ľudmila Stuľaková Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
24. November 2023
Zmluva č. 73/2023
Zmluva č. 73/2023
120,00 € Mgr. Lenka Ropoviková Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
24. November 2023
Zmluva č. 77/2023
Zmluva č. 77/2023
120,00 € PaedDr. Veronika Savková Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
20. Október 2023
Zmluva č. 68/2023
Zmluva č. 68/2023
200,00 € doc. RNDr. Daniela Barkasi, PhD. Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
20. Október 2023
Zmluva č. 67/2023
Zmluva č. 67/2023
200,00 € Miroslav Babinčák Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
20. Október 2023
Zmluva č. 71/2023
Zmluva č. 71/2023
250,00 € Mgr. Vladimír Krecula Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
20. Október 2023
Zmluva č. 69/2023
Zmluva č. 69/2023
200,00 € Bc. Lucia Špáková Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum